Maak kennis met onze kandidaten voor GR2022

Graag stellen wij hier onze top 5 van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen aan je voor. Een ambitieuze groep die zich de komende jaren met hart en ziel zal gaan inzetten om de gemeente Vijfheerenlanden mooier en duurzamer te maken. Dit doen zij elk vanuit hun eigen overtuiging en expertise.

Op de foto hieronder van links naar rechts:
Debby, Cees, Klaas, Jaap, Arie (voorzitter) en Pascalle

Beeld: Erik Hendriksen

Jaap Breur (Vianen)

De gemeenteraadsverkiezingen komen in rap tempo dichterbij. Op 16 maart 2022 mogen we weer naar de stembus. Dan zal opnieuw bepaald worden wat de koers van onze jonge gemeente gaat worden. Behouden we de progressieve inslag die wij als D66 Vijfheerenlanden hebben kunnen realiseren? Of worden het weer conservatiever tijden? Het worden hoe dan ook belangrijke verkiezingen, dus laat uw stem niet verloren gaan.
Als lijsttrekker kies ik uiteraard voor een progressieve route. Belangrijke thema’s zoals woningbouw, mobiliteit, het klimaat, biodiversiteit en cultuur kunnen namelijk niet zonder de constructieve, progressieve en toekomstgericht blik van D66 Vijfheerenlanden. Dit is de afgelopen periode wel gebleken. Zo hebben we voorkomen dat het bod van de regionale energiestrategie naar beneden is bijgesteld. We hebben ambitie in energieneutraal bouwen aangescherpt. Er is meer geld vrij gekomen voor kunst en cultuur. We hebben ons sterk gemaakt voor het integraal duurzaamheidsbeleid. Voor meer groen. Voor de koopzondag. Dat is slechts een greep van wat we de afgelopen jaren hebben betekend. Na de verkiezingen willen we dit progressieve geluid nog luider te laten klinken.
Ik ben zeer verheugd dat we een mooie lijst verkiesbare kandidaten kunnen presenteren. Het is zowel een uitgebalanceerde lijst met vertegenwoordiging vanuit de hele gemeente, als een diverse lijst met zeer kundige en enthousiaste verkiesbare kandidaten. We hopen op uw stem!

Pascalle van Hemert (Zijderveld)

Ik stel mij kandidaat omdat ik me graag actief in wil zetten voor de gemeente Vijfheerenlanden. Als geboren en getogen dorpeling met een grotere visie om de wereld een iedere dag stukje beter te maken wil ik me inzetten om de gemeente aantrekkelijk te maken voor de komende generaties. Ik zie mezelf als die vertegenwoordiger van een nieuwe generatie die op zoek is naar slimme, innovatieve maar ook duurzame mogelijkheden en oplossingen. Mijn glas is altijd half vol. Ik ben van mening dat we vooruit moeten kijken en nadenken over lange termijn oplossingen voor de problemen van vandaag.
Ik denk dat de gemeenteraad mijn frisse blik goed kan gebruiken. Dat we samen moeten bouwen aan de gemeente van de toekomst en daarmee bijdragen aan een duurzamere wereld. Ik geloof dat we in Vijfheerenlanden het verschil kunnen maken. Voor mij ligt dat verschil in de verbinding zoeken met mensen, openstaan en luisteren, zodat we op zoek gaan naar oplossingen voor iedereen. Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen!

Klaas de Zwaan (Vianen)

Ik stel mij kandidaat omdat ik wil oogsten wat we in 2018 hebben gezaaid. Afgelopen jaren heeft D66 Vijfheerenlanden zich geprofileerd als dé progressieve partij in Vijfheerenlanden. We hebben onze partij op de kaart gezet en verschillende successen geboekt. We zijn onze principes nooit uit het oog verloren. We waren een constructieve coalitiepartner. Als we de lijn vasthouden, zie ik veel mogelijkheden om onze successen uit te bouwen.
Daarvoor is een frisse blik én continuïteit nodig. Ik wil me sterk maken voor een leefbaarder Vijfheerenlanden, waar natuur, milieu en duurzaamheid de hoogste prioriteit krijgen. Een socialer Vijfheerenlanden, waar bevolkingsgroepen of individuen niet langs de zijlijn komen te staan. En een levendiger Vijfheerenlanden, waarin recreatie, kunst en cultuur centraal staan. Ik hoop dat ik deze zaken in een nieuwe raadsperiode nog prominenter op de politieke agenda kan krijgen. Daar zal ik opnieuw mijn uiterste best voor doen!

Cees Vis (Leerdam)

Ik stel mij kandidaat omdat ik met beide benen in de samenleving sta en vanuit die positie graag een actieve bijdrage wil leveren aan het vitaal houden van onze mooie gemeente Vijfheerenlanden. Omdat ik van mening ben dat deze gemeente ‘van ons’ is en ik geloof in het nemen van verantwoordelijkheid.
Met mijn ervaring op het gebied van dierenwelzijn en natuur en milieueducatie, wil ik werken aan een verdere ‘vergroening en verduurzaming’ van onze gemeente. Mijn kennis op het gebied van binnenstadmanagement wil ik inzetten om de leefbaarheid van de steden en kernen te bevorderen. Vanuit mijn ervaring op sociaal en organisatorisch gebied en mijn betrokkenheid bij onderwijs is het belangrijk dat onze jeugd toegang heeft en houdt tot kwalitatief hoogstaand onderwijs op korte afstand van de leefomgeving.
Aandacht voor de (individuele) mens staat bij mij hoog in het vaandel en daarbij hebben we als gemeente een verantwoordelijkheid om er te zijn voor de ondersteuning van mensen die zichzelf niet voldoende kunnen redden.

Debby de Lima (Leerdam)

Ik stel mij kandidaat omdat ik iets wil doen voor de gemeente Vijfheerenlanden in het algemeen en voor Leerdam in het bijzonder. Leerdam is de plaats waar mijn grootouders en ouders (1e en 2e generatie Molukse KNIL-militairen) in 1962 hun verdere bestaan in Nederland hebben vervolgd, nadat zij ruim 10 jaar hebben gebivakkeerd in voormalig kamp Vught, waar ik ben geboren.
In Leerdam ben ik opgegroeid. Na elders (zowel binnen- als buitenland) te hebben gestudeerd en een leven te hebben gehad, woon ik vanaf november 2021 weer in de stad van mijn jeugd. Het feit dat D66 Vijfheerenlanden kunst, cultuur en erfgoed een grote maatschappelijke en economisch belang toedicht, kan ik als artistieke geest alleen maar van harte ondersteunen. Ik wil me hier dan ook graag voor inzetten! Daarnaast wil ik me sterk maken voor een socialer Vijfheerenlanden, waar iedereen vrij is, maar niemand buitenspel komt te staan. Ik heb er zin in!

De overige kandidaten:

Arie de Groot (Vianen), Sabine Dewulf (Vianen), Jantine Dijkstra (Meerkerk), Nathalie Sanglier (Vianen), Marjet Rutten (Leerdam), Giuseppe van der Helm (Vianen), Wil Heestermans (Vianen), Merel Tilstra (Vianen), Ilker Bilici (Leerdam), Fer Hansen (Leerdam), Fenna Mossel (Vianen), Erik Hendriksen (Vianen), Jan de Boer (Vianen), Anne Cazemier (Leerdam) en Christa Hendriksen-Van der Mijden (Vianen).