In gesprek met Anne Cazimier

Op een mistige januarimiddag interviewt Jantine Dijkstra Anne thuis aan tafel met een lekker kopje thee met Leerdamse versnaperingen. Anne is al vanaf 1967 lid van D66 en al zijn hele leven politiek zeer betrokken. Van 2013-2015 was hij bestuurslid van D66 in Leerdam. Op de kandidatenlijst van de GR2022 neemt hij de 19e plaats in.

Wat moeten we weten over jouw leven en je loopbaan?

Ik ben geboren in augustus 1947 in Lettelbert (gemeente Leek). Na mijn opleiding aan de Agrarische Hogeschool werkte ik als melkveehouder. Ik volgde de lerarenopleiding in Den Bosch en ging lesgeven op de lagere landbouwschool. Daarna werkte ik kort als landbouwkundige bij de Gasunie en werd ik commercieel medewerker bij een mengvoerbedrijf. Vanaf 1981 mocht ik gedurende 20 jaar als landbouwkundige bij CSM suiker aan de slag. Daar heb ik een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van -om het maar zo te noemen- producten met een lage CO2 footprint voor de suikerindustrie. In 2001 ging ik bij PURAC werken, waar ik me bezighield met het ontwikkelen van de markt voor melkzuur als vervanger van antibiotica.

Vanaf je 19de ben je al lid van D66?

Ja, ik ben actief geweest bij de opzet van de afdeling Groningen ben bestuurslid bij verschillende afdelingen geweest. Maar ik heb voornamelijk heel veel op het gebied van Landbouw binnen D66 gedaan. Ik ben voorzitter geweest van de D66 werkgroep ‘Landbouw, natuurbeheer, visserij waterkwaliteit en -kwantiteit’ en daarbinnen was ik medeverantwoordelijk voor het opstellen van de nota voor het Europese landbouwbeleid. Voor mij is het belangrijk dat niet de landbouwproductie maar de voedselvoorziening primair wordt veilig gesteld.

“Mijn leven hangt van toevalligheden aan elkaar”

Hoe kijk je aan tegen het verkiezingsprogramma van D66 Vijfheerenlanden op dit gebied?

Wat ik volledig ondersteun is de circulaire economie. Over hoe je dat invult, kun je van mening verschillen. Wat er nu in het programma staat: “Het boerenbedrijf en -landschap kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het is daarom van belang dat de gemeente boeren blijft stimuleren daar een rol in te spelen. Te denken valt aan zonnepanelen op daken, de plaatsing van kleine windmolens en/of het gebruik van ammoniak als energieopslag. In sommige gevallen zou het mogelijk moeten zijn om – in samenspraak met ecologen en boeren – in Vijfheerenlanden een ‘proeftuin’ van zonnepanelen op boerengrond aan te leggen, die ter compensatie van het afstoten van (een gedeelte van) het bedrijf dient. Voor soortgelijke initiatieven snijdt het mes aan twee kanten. Boeren kunnen hun inkomen aanvullen en leveren zo een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie. Het is mogelijk een manier om eventuele terugvallende inkomsten op te vangen” kan ik volledig onderschrijven.

Je hebt veel verschillende dingen gedaan in je werkzame leven. Heb je nu wat meer tijd voor jezelf?

Je moet niet denken dat ik nu thuis achter de geraniums zit. Ik ben nog alle dagen bezig. Ik voel me nog steeds zeer betrokken bij de samenleving. Dat komt natuurlijk ook door mijn vrouw Nel, die 44 jaar in het middelbaar onderwijs in Leerdam heeft gewerkt. Zij zei jaren geleden: “Er moet wat gebeuren in Leerdam, onze jongeren trekken steeds meer weg. De regio vergrijst en zakt weg. Leerdam gaat daarin mee. Er is hier gewoon niet zoveel toekomst. Dat moeten we zien te veranderen en snel ook. Door een levendige stad kunnen we onze jeugd hier houden.” Daarom hebben wij met een groep mensen het ‘Pilgram Initiatief’ opgericht. De gebroeders Pilgram waren Lutherse immigranten uit Duitsland, die rond 1765 een flessenfabriek in Leerdam begonnen. Zij zorgden daarmee voor een flinke impuls van de stad en stonden mede aan de basis van het ontstaan van Leerdam als Glasstad. Wij willen nu met een groep mensen Leerdam een soortgelijke impuls geven. Uitgangspunt daarbij is het ‘enthousiasmeren en coördineren van culturele activiteiten in Leerdam in de breedste zin van het woord’. Er zijn in Leerdam heel veel activiteiten en er is op allerlei terreinen van alles en nog wat te doen. Probleem is alleen dat we elkaar te weinig informeren. Alles is versnipperd, er is geen regie. Wij willen met Pilgram alle activiteiten die in Leerdam plaats vinden in kaart brengen via een uitgebreide en overzichtelijke agenda die van dag tot dag laat zien wat er in de Glasstad allemaal te doen is.

Wat een mooi initiatief!

Ja, we zijn hier nu zo’n 5 jaar mee bezig. Daarnaast ben ik bestuurslid van stadstheater Go. Een ander initiatief hangt daarmee samen: Het zou prachtig zijn als er op de Markt een stadspodium komt, een openlucht podium met overkapping, waar elke vrijdag en zaterdag muziek wordt gemaakt door fanfares, orkesten, bandjes, muziekverenigingen en koren. Dat zorgt voor extra reuring in de stad. Want dat is de opzet van Pilgram: een levendig Leerdam met een bruisende binnenstad, waar de Leerdammers niet uit zijn weg te slaan en waar mensen van buitenaf graag naar toe komen. Die impuls voor de ondernemers moet zijn weerslag krijgen op de hele stad.

Gewoon doen dus?

Jarenlang riepen we: ‘In Leerdam kan het’. Laten we het nu gewoon gaan doen. ‘Verbinden en ontsluiten’, dat is ons motto. Ik denk dat dat erg mooi aansluit bij de titel van het verkiezingsprogramma van D66 Vijfheerenlanden: “Samen, Durven, Doen.”