Afscheid Klaas de Zwaan

Afgelopen donderdag 1 juni droeg Klaas de Zwaan het stokje als raadslid over aan Cees Vis. Fractievoorzitter Jaap Breur vatte de bijdrage van Klaas samen in onderstaand betoog.

Klaas,

Het is 11 februari, Arie en ik zijn enthousiast posters aan het plakken voor de Provinciale Staten verkiezingen en vlak voordat we klaar zijn komt er een mailtje van je binnen waarbij ik de volgende tekst kan zien zonder de mail te openen: “Lieve partijgenoten, In een ruk de pleister eraf.”
Ik weet direct de inhoud en dat slaat in als een bom. Dit, ondanks dat ik onderbewust al wist dat er ergens deze periode deze mail zou komen. We hadden immers al voor de verkiezingen van 2021 gesproken over het feit dat je je niet verkiesbaar wilde stellen omdat je werk te veel tijd vroeg om ook nog goed je rol als raadslid te kunnen vervullen.
Na goede gesprekken over een kleinere portefeuille en een lagere plaats op de kieslijst besloot je toch om weer beschikbaar te zijn.
Dat onze D66 leden zoveel vertrouwen in je hadden en je toch weer omhoog stemden op de kieslijst maakte dat je uiteindelijk toch weer als raadslid verkozen werd en vol energie en scherpte aan de slag ging. Wel merkte ik al snel dat je de focus zoals je deze in de vorige raadsperiode had niet altijd meer kon opbrengen. Je nieuwe functie bij de VU slokte daadwerkelijk zoveel tijd op dat je niet altijd die focus op het raadswerk kon leggen zoals dat je voorheen deed. Iets dat lastig is voor iemand met de mentaliteit van “als je iets doet moet je het goed doen.”

Modus operandi

Klaas, ik kan namens onze hele fractie, maar denk ik ook namens de hele raad, zeggen dat we van je genoten hebben als collega raadslid. Je was iemand die inhoudelijk goed in de dossiers zat, altijd scherp was en een voortreffelijk spreker en debater met gevoel voor humor en de nodige zelfspot.
Maar bovenal was je altijd op zoek naar verbinding, een breed gedragen consensus vinden en oog hebben voor de ander en “het andere standpunt.”
Het meest sprekende voorbeeld hiervan is voor mij het debat over de zondag-openstelling. Voor D66 een belangrijk speerpunt in de vorige verkiezingen. Het was logisch geweest om hier groots mee te pronken tijdens de bespreking hierover. Maar dat was niet het geval. In plaats daarvan koos je om je bescheiden op te stellen met aan het begin van je betoog de woorden: ”Ik wil hier en nu mijn respect uitspreken voor het standpunt van de SGP over de zondagsrust.”
Een keuze die weinig politici zullen maken, maar zeer sprekend voor jouw modus operandi.

Hart voor cultuur

Klaas, jouw toevoeging aan de gemeenteraad van Vijfheerenlanden zullen wij met zijn allen gaan missen en ik wil je hartelijk danken voor de ruim 4 jaar dat je raadslid bent geweest.
Vanavond komt er echt een eind aan dat raadslidmaatschap maar weet dat je een mooie nalatenschap hebt, met jouw rol in de constructieve cultuur van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden die we met zijn allen gesmeed hebben. Daarnaast heb je in de politieke arena ook nog mooie successen behaald waar je met trots op kan terug kijken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan: moties rondom duurzaamheid zoals de ballonnen-motie, plasticvrij-vuurwerk-motie en de motie over het publiceren van duurzaamheids-doelstellingen.
Daarnaast natuurlijk ook jouw rol bij inclusiviteit in de moties over het regenboogstembus-akkoord en de regenboogvlag. En uiteraard je inzet voor cultuur. Denk hierbij aan de moties Reilinghplein & Glasmuseum en de motie “Betrek het Stedelijk Museum Vianen bij de herbestemming van het gemeentehuis”, maar ook je schriftelijke vragen over “Houd cultuur op peil” en je warme betogen over cultuur in de verschillende debatten.

Klaas, ook persoonlijk zal ik je gaan missen. We zijn vrijwel tegelijk politiek actief geworden in het jaar voor de gemeentelijke herindeling. Samen opgeleid en groot geworden in de lokale politiek. Twee verschillende politieke antennes die samen zeer complementair waren. Jouw andere blik en analyses ga ik zeker missen. Net als alle ritten naar en van het gemeentehuis waarbij we de politieke voor- en nabeschouwingen hadden met uiteraard de nodige humor.
Als raadslid is dit dus een vaarwel. Gelukkig ben en blijf je bereid om de fractie te ondersteunen en is het vanavond voor ons als D66 fractie dus geen afscheid.

Klaas, ik wens je vanaf hier heel veel goeds en geniet van de ruimte in je agenda en hoofd om nu meer focus en energie te leggen op andere dingen. Zoals je gezin, werk, hobby’s en vrijwilligerswerk. Zodat je dit kunt doen met de inzet en aandacht zoals je dat het liefst doet.