Draagvlak toerisme onder inwoners daalt

Inwoners van de gemeente Veere willen in grote meerderheid dat het aantal toeristen niet verder groeit. Dat blijkt uit recent onderzoek van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem heeft het college van burgemeesters en wethouders gevraagd of het college in nieuwe voorstellen rekening wil houden met deze uitkomsten.

College wilde inwoners belang toerisme uitleggen

Het onderzoek, getiteld ‘Toerisme in Veere: de mening van de inwoner’ verscheen voor de zomer, zonder reactie van het college. Na mondelinge vragen gaf het college aan ´nogmaals uit te zullen gaan leggen wat het belang van toerisme voor de gemeente Veere was´.

Beeld: Sabina Majoor

Niet de kip met gouden
eieren slachten

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem vond die reactie mager. “Inwoners willen niet meer toeristen, maar ervaren dat er nog steeds toeristen bijkomen. En dat blijkt ook uit de verstrekte vergunningen voor extra bedden in de gemeente.” Het sentiment onder inwoners moet beantwoord worden met concrete keuzes, meent D66. “Want het toerisme ís van groot belang voor Veere, dus laten we de kip met de gouden eieren alsjeblieft niet slachten,” aldus Van Maldegem.

Men wil niet meer toeristen, maar ervaart wel groei

Waar in 2019 nog 70% van de Zeeuwen het toerisme steunde, is dat percentage in 2022 in Veere niet meer dan 58%. Nog opvallender is dat maar liefst 96% van de Veerenaren aangeeft niet meer toeristen te willen in de gemeente, terwijl driekwart het gevoel heeft dat de groei van het toerisme desondanks doorgaat.

Grenzen aan groei

Het college verwees naar de discussie die de gemeenteraad begin volgend jaar gaat voeren over de toekomst van het toerisme binnen de gemeentegrenzen. In het verkiezingsprogramma heeft D66 Veere opgenomen dat uitbreiding van het toerisme alleen op bestaande vakantieparken toegestaan zou moeten worden.

Ideeën of suggesties? Mail de fractie!

Heeft u suggesties over de manier waarop we het toerisme binnen de gemeente Veere én de leefbaarheid van de kernen hand in hand kunnen laten gaan, dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via [email protected]