Ondernemen in toeristisch Veere

Veerse ondernemers verstaan hun vak als geen ander: ze innoveren, verduurzamen en verrijken onze gemeente. Bedrijven en ondernemers zorgen voor banen, brengen levendigheid en sponsoren veel activiteiten waar inwoners én bezoekers van genieten. Het MKB is de ruggengraat van onze (toeristische) economie en toerisme en recreactie de basis onder de Veerse welvaart.

Ruimte om te ondernemen

D66 wil ondernemers de ruimte bieden, binnen de grenzen die het milieu stelt en de leefbaarheid van Veere. Wat schaars is, wil D66 beschermen. De rust, de ruimte, het mooie landschap, de zee en niet te vergeten de prachtige stranden maakt Walcheren en de gemeente Veere uniek en een toeristische pleisterplaats. D66 is trots dat zovelen naar onze gemeente komen om daarvan te genieten. Daarin past geen extra intensieve veehouderij en zware industrie.
 
Onnodige regels ruimt D66 graag op, bijvoorbeeld qua openingstijden. En wat D66 betreft mag een café een boek verkopen, en een kapper een glas wijn schenken. Terrassen maken de kernen gezellig en stralen gastvrijheid uit. Daarom wil D66 meer ruimte voor terrassen. Deze terrassen kunnen het hele jaar geopend zijn als de ondernemer dit wil.

 • Onnodige regels ruimen we op.
 • Meer ruimte voor terrassen in de kernen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

D66 streeft naar een economische kringloop die zo lokaal mogelijk is. Op die manier behouden we welvaart binnen de gemeente. Veerse bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgen van D66 een extra steuntje in de rug bij aanbestedingen. Bijvoorbeeld ondernemers die duurzaam produceren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden.
 
Ondernemers moeten binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor zaken waar zij tegenaan lopen. De ondernemersmanager die als ombudsmens werkt voor bedrijven wil D66 graag behouden. D66 verlangt van de gemeente een economische visie voor de komende vier jaar, met een praktisch programma. Dat biedt ondernemers houvast. D66 ziet in zo’n economische visie een belangrijke rol voor onderwerpen als duurzaamheid, diversificatie en samenwerking met onderwijsinstellingen in en om de gemeente. Een prijs voor de meest innovatieve ondernemer past uitstekend in een goede relatie tussen gemeente en het Veerse bedrijfsleven.

 • Ondernemers die maatschappelijk verantwoord werken, krijgen een streepje voor.
 • Ondernemersmanager helpt bedrijven bij vragen aan gemeente
 • Kom met een economische visie en kijk vooruit!

Iedereen draagt steentje bij

Iedere inwoner draagt wat D66 betreft zijn steentje bij aan de samenleving. Of dat nu betaald werk, mantelzorg of als vrijwilliger is. Uitkeringsgerechtigden nodigen wij daarom regelmatig uit op het gemeentehuis om gericht te zoeken naar een betaalde baan, nuttig vrijwilligerswerk of andere vormen waarmee we uitkeringsgerechtigden verder helpen in het leven.

Iedereen verdient namelijk echt perspectief om maatschappelijk mee te doen. Want werk is veel meer dan een inkomensbron; het is een stap naar financiële zelfstandigheid, naar individuele ontplooiing en sociale contacten.

D66 deelt de welvaart, bijvoorbeeld door de risico’s van de grillen op de arbeidsmarkt te delen via werkloosheidsuitkeringen. Want naast kansen moet de overheid ook herkansingen creëren. Wie het nu op eigen kracht niet redt, doet dat later misschien wél weer. D66 deelt liever hengels uit aan inwoners om het op eigen kracht te redden, dan zo veel mogelijk vis.

Dat zorgt op lange termijn voor de meeste waarde voor de maatschappij én het individu. De gemeente Veere interpreteert de wet- en regelgeving naar redelijkheid en billijkheid, en met creativiteit en empathie richting de burgers.

Mensen met uitzichtloze schulden bieden we begeleiding om hun huishoudboekje weer onder controle te krijgen. De gemeente kan zelf ook voorkomen dat mensen in de schulden belanden, door niet de maximale termijn te wachten totdat een uitkeringsaanvraag ook leidt tot uitbetaling. Want juist in die kwetsbare periode voor inwoners in grote zorgen lopen de vaste lasten door en de schulden op.

 • Iedereen in de gemeente draagt zijn steentje bij.
 • D66 zorgt liever voor hengels dan voor vis.
 • Gemeente toont een menselijk gezicht aan wie steun nodig heeft.

Snel internet

D66 wil dat elke inwoner en ondernemer toegang heeft tot betaalbaar vast en mobiel snel internet. Dat is nu lang niet het geval in de gemeente Veere, zoals bijvoorbeeld in Grijpskerke. Een snelle uitrol van 5G en glasvezel is daarvoor noodzakelijk, en wat D66 betreft betaalt de gemeente daar aan mee. Met glasvezelverbindingen maken we wonen in Veere aantrekkelijker voor mensen die kunnen thuiswerken.

 • In de hele gemeente moet snel internet beschikbaar zijn.
 • Veere moet aantrekkelijk zijn voor thuiswerkers.

Grenzen aan groei

Het toerisme zorgt ook voor extra druk op de infrastructuur, openbare ruimte en onze schitterende natuur. Ook inwoners merken dat de huidige groei van het toerisme niet door kan blijven gaan. Met ongebreidelde groei van het toerisme schieten we onszelf in de voet. Recreatie wil D66  concentreren op bestaande vakantieparken. Generieke besluiten voor toeristische bedrijven binnen de gemeente bouwt D66 daarom af en mini-campings mogen niet verder groeien.
 
Voor het juiste evenwicht tussen omvang van toerisme en de impact ervan op de eigen inwoners acht D66 een betere registratie van toeristische slaapplaatsen noodzakelijk. Dit zorgt voor overzicht én inzicht en is de basis voor beter toeristisch beleid in Veere.

 • Groei van recreatie concentreren we op bestaande vakantieparken.
 • Betere registratie van het aantal toeristische slaapplaatsen.

Recreatieve natuur breiden we uit

Recreatieve natuur breidt D66 graag uit, zodat we kernnatuurgebieden ontlasten en de recreatieve mogelijkheden voor gasten en inwoners niet verminderen. Door die keuze beschermen we de natuur en geven we ruimte aan het broedseizoen. In stiltegebieden kan de natuur zijn gang gaan en zijn wij te gast. Een ecologisch maaibeleid binnen de gemeente Veere in samenwerking met het waterschap is daartoe een mooie stap. Zo helpen we ook de kwaliteit van inheemse flora en fauna een handje.

 • Meer recreatieve natuur, zodat we echte natuur de ruimte geven.
 • Ecologisch maaibeleid om planten en dieren te helpen.