Op bezoek in de Sportlaan

In de aanloop naar de verkiezingen zijn onze kandidaten, samen met alle lieve vrijwilligers van het campagneteam, druk bezig om veel inwoners en organisaties op te zoeken en te spreken: op de markt, tijdens werkbezoeken, bij debatten, enz. enz. Maar andersom gebeurt ook: bewonersgroepen weten ons te vinden, zoals de bewoners van de Sportlaan en Olympia, helemaal in het noorden van Driebergen. Op hun uitnodiging gingen de kandidaat-raadsleden Dorien Schults en Niels Geelkerken woensdag 2 maart met hen in gesprek.

Bestemmingsplan herzien

Jaren geleden was de gemeentewerf van (toen nog) gemeente Driebergen gevestigd aan het einde van de Sportlaan. Deze werf werd bij de fusie overbodig en is al lang weg. Ook is al lang bekend, dat op die plek woningen gebouwd moeten gaan worden, maar zo ver is het nog niet. Eerst moet daarvoor het bestemmingsplan worden herzien en dat zal één van de eerste beslissingen van de nieuwe raad na de verkiezingen worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en we hebben hun zienswijze met grote belangstelling gelezen. De bewoners willen graag weten hoe elke partij vervolgens over het plan denkt. Verschillende partijen zijn ons al voor gegaan en als zij ook de laatste hebben gesproken, maken zij daar één podcast van om als stemadvies mee te geven aan hun buren.

Zorgen of het past

Majlis Manten en Liesbet Janssen van het “Buurt-Podcast-team” verwelkomen ons aan de keukentafel in de Sportlaan. Volgens het laatste plan moeten er 49 woningen gebouwd worden op de voormalige werf en zij maken duidelijk dat zij dat te veel vinden. Zij maken zich zorgen, dat het extra verkeer niet meer door de Sportlaan zal passen. Ook denken zij dat het plan een negatief effect zal hebben op de ecologie van het omliggende bos. Zij vragen zich af of de gemeente ten koste van alles geld moet verdienen aan deze locatie.
Er volgde een boeiend en gezellig gesprek. Allereerst met veel waardering van ons voor de manier waarop de buurt de krachten heeft gebundeld. We vinden dat de gemeente dit soort ontwikkelingen samen met de buurt moet vormgeven (samen meer mogelijk maken!) en dan helpt het enorm als de buurt zich organiseert en zo zorgvuldig hun belangen formuleert. Ook kunnen we vanuit D66 goed meevoelen met hun belangen: iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat!

Ons standpunt

Maar ons standpunt over het toekomstige bestemmingsplan wijkt toch wel af van hoe de bewoners tegen dit plan aan kijken. De gemeente heeft heel veel extra woningen nodig en dus moeten we op deze plek niet minder woningen gaan bouwen. Op deze plek kunnen kleine woningen voor 1- of 2-persoons huishoudens gebouwd worden. Daar is veel behoefte aan en het aantal zou hier moeten passen als je gestapeld, maar niet te hoog, bouwt. Al weten we natuurlijk nog niet precies hoe het definitieve plan er uit gaat zien en of het college in het definitieve bestemmingsplan vasthoudt aan een verdeling van 16% sociale, 57% midden segment en 27% dure woningen. De straat moet het extra verkeer goed aankunnen (er zijn ten slotte genoeg straten met meer woningen en die kunnen het verkeer ook aan). En deze woningen kunnen onmogelijk een nadeliger impact op de natuur in het bos hebben dan de voormalige gemeentewerf met alle drukte en al het afval.

Wat past?

Het leukste was om samen te bedenken hoe deze woningen goed zouden passen. Bijvoorbeeld door tussen bestaande en nieuwe woningen de parkeerplaatsen aan te leggen met veel groen om en tussen de auto’s. Daarnaast zullen we aandacht vragen voor het bouwverkeer, want dat zijn altijd grote vrachtwagens en de Sportlaan is maar smal. Als er genoeg aandacht is voor deze belangrijke zaken dan kunnen binnenkort 49 huishoudens genieten van een nieuwe woning op deze fantastische plek, direct naast het bos, op fietsafstand van het station en het centrum en met gezellige, betrokken buren.