Kiezers bedankt!

3.337 kiezers gaven bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem aan D66, dank voor dit vertrouwen! We hebben vier zetels gekregen om onze beloftes waar te maken.
En natuurlijk kunnen al deze kiezers op ons rekenen.

De uitslag

Er deden 8 partijen mee aan de verkiezingen. De lokale partij BVHLokaal is flink gegroeid, net als de nieuwkomer Partij voor de Dieren. Het zijn beide partijen die zich in hun campagne vooral uitgesproken hebben om zaken op een ándere manier te willen doen in de toekomst. De overige 6 partijen verloren stemmen. Ook D66. Weliswaar niet zoveel als de andere grote partijen, maar 3337 stemmen betekent een verlies van 445 stemmen ten opzichte van 2018. Met als gevolg dat we de restzetel van toen nu weer kwijtraken.
Wat opvalt is dat het groen-progressieve blok D66-OPEN-PartijvoordeDieren-CU met ruim 10% gegroeid is ten opzichte van 4 jaar geleden. De 4 partijen hebben nu samen 10.557 stemmen (tegenover 9.518 in 2018).
Wat verder opvalt, is dat er deze keer, meer nog dan 4 jaar geleden, veel lokaal is gestemd. En daarmee doel ik niet alleen op de eerder genoemde winst voor BVHLokaal, maar met name op het feit dat er bij alle partijen veel voorkeurstemmen waren voor plaatselijke (dorps) kandidaten. Bij D66 vielen naast stemmen voor lijsttrekker Karin uit Doorn vooral de stemmen op voor Nicole (Driebergen), Erik en Dorien (Maarn en Maarsbergen), Hubert (Leersum) en Bernadette (Amerongen).
Alles bij elkaar opgeteld geeft de kiezer met deze uitslag in onze ogen uiting aan een wens naar politieke verandering, meer aandacht voor groen en meer lokale betrokkenheid van de overheid bij onze inwoners.
Een richting die wij als D66 alleen maar kunnen onderschrijven.

En nu?

Afgelopen donderdag zaten de fracties voor het eerst bij elkaar om tafel om duiding te geven aan de uitslag en de vervolgstappen te bespreken. Als informateur wordt
Winnie Prins aangesteld. Zij gaat de komende tijd ophalen wat de verschillende fracties belangrijk vinden en op welke punten de fracties elkaar op voorhand kunnen vinden. Dit moet de basis worden voor raadsbrede afspraken voor de komende 4 jaar. De informateur zal ook een advies uitbrengen over de samenstelling van het college.
Voor nu, nogmaals dank aan iedereen die ons het vertrouwen heeft gegeven.
We hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan!