Interview met wethouder Karin Oyevaar

Interview van voorzitter Elisabeth van Oostrum met wethouder Karin Oyevaar. Op 22 november gaan we naar de stembus. Welke effecten hebben landelijke maatregelen op het lokale beleid? Wat merken wij in onze leefomgeving van Den Haag? Een mooie aanleiding om Karin Oyevaar een paar vragen te stellen. Karin is sinds mei 2022 wethouder voor D66 in de Utrechtse Heuvelrug.

Onderwijs

D66 landelijk heeft als belangrijkste speerpunt ‘Onderwijs’
Nu zit dat toevallig in jouw portefeuille. Wat heb jij afgelopen anderhalf jaar aan onderwijs kunnen doen in de Utrechtse Heuvelrug?
Wat heb je nog meer nodig vanuit Den Haag om je werk goed te kunnen doen?

Karin vertelt: “In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een flink aantal schoolgebouwen, die hard aan vernieuwing en verduurzaming toe zijn. Een mooie, maar ook flinke uitdaging! Als eerste is de Nicolaasschool in Doorn aan de beurt. De staat van het gebouw gaat zienderogen achteruit en langer uitstellen is niet verantwoord. Samen met de school zijn we aan de slag gegaan zodat we een mooi nieuw gebouw op de locatie aan de IJskelderlaan neer kunnen zetten waar volgende generaties kinderen fijn naar school kunnen gaan. Na de Nicolaasschool volgen 2 scholen uit Driebergen: de Dolfijn en de Ontdekkingsreis en de AZC-school in Leersum. Daarover zijn we in gesprek met de schoolbesturen. Ook hebben we de gemeenteraad een voorstel gedaan voor mogelijke nieuwbouwlocaties voor de 2 scholen in Maarn, de Ladder en Meent. Na een proces dat al zeker 10 jaar loopt, wordt nu eindelijk een knoop doorgehakt in dit dossier. Ik ben heel blij voor de scholen in Maarn dat het zover is!”

“Scholen bouwen kost geld. Het is de taak van gemeenten die hiervoor een vergoeding krijgen uit Den Haag. Alleen met een flinke impuls kunnen gemeenten en schoolbesturen de achterstanden in onderwijshuisvesting aanpakken om oude scholen te renoveren en te vernieuwen. Het demissionaire kabinet heeft voorzichtige stappen gezet om tot een betere onderwijshuisvesting te komen, maar dat is nog onvoldoende om alle achterstanden in te kunnen halen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er in een volgend regeerakkoord voldoende geld wordt vrijgemaakt om hiermee tempo te kunnen maken. Alle kinderen verdienen tenslotte een prettig en duurzaam schoolgebouw.”

Duurzaamheid

Elisabeth: “Mooi dat er op zoveel plekken in de gemeente vorderingen zijn met onderwijshuisvesting! Een ander belangrijk speerpunt van D66 landelijk is Duurzaamheid. En ook dat zit in jouw portefeuille. Waar staat de gemeente Utrechtse Heuvelrug op dit moment en wat heb jij nodig uit Den Haag?”

Karin vertelt: “In de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we samen aan de slag om stap voor stap onze huizen en bedrijven duurzamer te make. Dit is één van de grote en noodzakelijke opgaven voor de komende jaren. We hebben voor de gemeente een routekaart naar 2030 opgesteld waarin we beschrijven wat onze ambities zijn op verschillende duurzaamheidsthema’s. Dit moet leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot in onze gemeente van 55% in 2030. Ik wil daarbij de beweging maken van denken en schrijven naar samenwerken en vooral doen!

Dat betekent bijvoorbeeld dat we de dorpen ingaan om wijk voor wijk, deur voor deur, inwoners, bedrijven en organisaties te helpen bij de energietransitie. Vorig jaar zijn we gestart met 2 wijken, nu zitten we op 4, in 2026 zijn dit er 12. Ook zijn we hard aan de slag met het isoleren van woningen, is het aantal zonnepanelen op daken sinds vorig jaar met 32% gegroeid ten opzichte van 2022 en hebben we inmiddels 2 zonnevelden vergund. Kortom: er gebeurt veel, maar dat is ook nodig, want we zijn er nog niet.”

“Het is goed te merken dat er momenteel een minister voor Klimaat en Energie in Den Haag zit, want we krijgen veel ondersteuning, ook financieel. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld meer mensen aannemen die de wijk in kunnen om met inwoners aan de slag te gaan. En dat is heel fijn. De grootste uitdaging zit hem momenteel in de druk op het stroomnet dat op veel plekken tegen de grenzen aanloopt. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht. We hebben het daarom vanuit Den Haag met name nodig dat alles op alles wordt gezet om het stroomnet verder uit te breiden en te reguleren. Als dat gebeurt kunnen we lokaal tempo blijven maken.”

Bestuurlijke vernieuwing

Elisabeth: Zomaar twee belangrijke onderwerpen in de verkiezing -strijd die veel impact hebben op onze eigen gemeente. Twee onderwerpen waar Karin in anderhalf jaar tijd al veel aan heeft gedaan, maar waarbij het van groot belang is dat D66 landelijk weer een rol krijgt. Zodat Karin en alle ander wethouders met een dergelijke portefeuille met volle kracht vooruit kunnen. Rob Jetten heeft veel bereikt als minister, wij zien hem graag verder gaan. We zien daarnaast veel partijen die zich inmiddels ook hard maken voor bestuurlijke vernieuwing en een betrouwbare overheid. Zaken waar D66 zich als lange tijd voor inzet. Het zou mooi zijn als we dit samen met andere partijen kunnen gaan uitvoeren. Dus laat uw stem niet verloren gaan en overtuig ook anderen om op D66 te stemmen. Laten we er samen voor zorgen dat het geluid van D66 ook komende jaren goed te horen valt en er veel resultaat geboekt wordt.