Geldzaken

Zo vlak voor de zomervakantie handelt de gemeenteraad financiële zaken af. Met de jaarrekening kijken we terug op 2022. Bij de Kadernota kijken we vooruit richting de begroting van 2024.

Meevallers in 2022

Bij de jaarrekening 2022 vallen ons een paar dingen op, zoals dat er ruim 10 miljoen euro overblijft. Dit zijn vooral éénmalige meevallers. De jackpot valt dus niet ieder jaar in de Heuvelrug.
We zien ook dat de schuld van onze gemeente hard zakt, omdat de vereiste investeringen achterblijven. Afgelopen jaren zijn er uit geldnood bewust geen nieuwe schoolgebouwen of fietspaden gerealiseerd. Dat is natuurlijk niet vol te houden.
Dat is dubbel, want veel schoolgebouwen moeten worden vernieuwd. En fietspaden zijn nog steeds nodig om veilig te kunnen fietsen. In de dorpen. Tussen de dorpen. Om dat zeker te stellen, wil D66 zuinig zijn op de mooie meevallers van 2022.

Inhuur te hoog

Er werd in 2022 ook meer en meer ingehuurd. Meer dan 25% van het geld voor de salarissen van ambtenaren gaat op aan inhuur van externe medewerkers. Dat leidt tot irritatie. Bij inwoners. Bij verenigingen. Je krijgt steeds weer met een andere “ambtenaar” te doen aan wie je steeds weer hetzelfde verhaal moet vertellen. Zo vervreemd je van je eigen inwoners. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de gemeente.
D66 nam in de Raad het initiatief om minder afhankelijk te worden van inhuur. We dagen iedereen in het gemeentehuis uit om hiervoor tipt aan te dragen. En vroegen de leiding om de ondernemingsraad erbij te betrekken. Dit initiatief namen we samen met het CDA en de hele Raad stemde ermee in.

Beeld: Erik van Buiten

Vooruitblik naar 2024

Voor 2024 lag er een redelijk plan op hoofdlijnen van het college van B&W. Met algemene kaders waarmee we konden leven. Op grond daarvan kunnen we als gemeente eindelijk noodzakelijke investeringen doen. Dat verhaal stond best goed. Ook is duidelijk opgeschreven hoe groot de financiele onzekerheden vanaf 2026 zijn. Er dreigt dan een financieel ravijn (een overblijfsel van Rutte-2). Daarmee moeten we rekening houden. En dat doen we, dachten we…
VVD en CDA kozen voor een rondje populair doen en stelden de Raad voor een streep te zetten door de inflatiecorrectie van de OZB. Met de huidige hoge inflatie sla je dan al gauw een gat van 1,5 miljoen in de begroting. Zonder dekking, zonder suggesties om te bezuinigen. Weg ruimte voor broodnodige investeringen. Weg sluitende begroting. Kortom: een ‘mission impossible’ voor iedere degelijke wethouder van financiën van goede wil. Er was gelukkig geen meerderheid voor.
In een compromis werd door BVHLokaal een uitweg gevonden in het doorrekenen van 3 verschillende scenario’s, waaronder het 0%-scenario. We zien als D66 echt wel ruimte voor een financieel mazzeltje voor onze inwoners, maar 0% aanpassing is voor ons onbespreekbaar. Het zal leiden tot schrappen van broodnodige investeringen en het niet nakomen van beloofde investeringen door de gemeente. Dat vinden we onverantwoord. Daarom stemden we tegen deze Kadernota 2024.
De Raad is er onderling duidelijk niet uit Het wordt dus nog een hete herfst. De Raad zal in november een begroting 2024 moeten vaststellen. Hopelijk worden we het onderling dan wél eens.