Geen schot in nieuwe bomenverordening

Maandagavond 31 januari besprak de commissie Ruimte de bomenverordening uit 2013 en het voorstel om deze te actualiseren. Omdat iedereen van bomen houdt beloofde het een leuke avond te worden, maar helaas verliep de avond heel teleurstellend.

Wat is de bomenverordening?

Die bomenverordening, wat is dat nou precies? Het is de verordening, die regelt wanneer het nodig is om een kapvergunning aan te vragen, wanneer de vergunning verleend of geweigerd wordt en wanneer het nodig is om, na de kap, een boom te herplanten. Onze inwoners en alle partijen zijn het er over eens, dat we in een mooie, groene, bosrijke gemeente wonen en dat we zuinig moeten zijn op onze bomen. Maar hoe mooi het ook is om in een bosrijke omgeving te wonen, de meeste mensen willen wel zon in hun tuin. En als een boom in de weg staat voor de bouw van een schuurtje of de aanleg van een parkeerplaats, dan wordt ook al snel besloten dat de boom weg moet. De verordening moet voorkomen, dat er te veel gekapt wordt en een kale gemeente achterblijft. Wethouder Chantal Broekhuis legde uit, dat het voorstel vooral een technische aanpassing betreft, omdat de wetgeving sinds 2013 flink veranderd is. Volgens haar is dat geen probleem, omdat een korte evaluatie aan zou geven, dat de regels inhoudelijk prima werken. Maar de raad geeft te veel om bomen om het daarbij te laten. Francine van der Velde (BVH Lokaal) had daarom terecht gevraagd om een uitgebreide bespreking van de evaluatie in de raad.

Kale gemeente?

De zorgen over ons groen worden onderstreept door de inbreng van Loek Bosman, die namens de Federatie Groene Heuvelrug inspreekt in de raad. Hij merkt op dat de evaluatie alleen gaat over het verminderen van het aantal aanvragen. Dat was in 2013 de belangrijkste doelstelling en dat is gelukt. Nou ben ik ook voor het beperken van de administratieve lasten, maar niet ten koste van alles. De evaluatie zou ook moeten laten zien hoeveel kaler de gemeente is geworden, doordat er geen vergunning (meer) nodig was voor het kappen van middelgrote bomen. Dat heb ik aan de wethouder gevraagd, maar helaas wist zij daar niets over te vertellen. Teleurstellend.
Ook vertelde de heer Bosman dat veel bomen gespaard zouden kunnen worden als wegen of gebouwen net even anders gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit is bij uitstek een onderwerp dat goed geregeld kan worden in zo’n verordening maar in het voorstel staat alleen dat er een afweging wordt gemaakt; niets over hoe die afweging er dan uit ziet. Dus vroeg ik de wethouder hoe ver zij hierin gaat met het beschermen van de bomen. Haar antwoord was dat er een afweging wordt gemaakt. Meer kon zij er, helaas, niet over vertellen. D66 collega Dorien Schults heeft deze kennis wel paraat en noemt via de app het voorbeeld van de Dwarsweg in Overberg. Daar werd een groep bomen gekapt, omdat het college niet akkoord ging met het opschuiven van de verbouwing met enkele meters.

Kappen voor zonnepannelen

Tenslotte ging het deze avond uitgebreid over het idee van het college dat een kapvergunning ook verleend kan worden om te voorkomen dat te veel schaduw op een zonnepaneel valt. Een dergelijk verzoek is de afgelopen tijd slechts negen keer ingediend in onze gemeente, dus het lijkt minder relevant dan de afweging bij het bouwen. Maar het idee is nieuw, dus wordt er veel over gesproken. In het voorstel staat wederom dat het college hierin een afweging maakt, zonder dat er ingegaan wordt op hoe die afweging er dan uit komt te zien. Dat is natuurlijk niet de manier waarop wij de gemeente willen besturen. Helaas heeft de wethouder geen nadere informatie over dit punt. Ook kan zij niet ingaan op de verhouding tussen leges voor een vergunning en de hoogte van een boete voor illegale kap. En als D66 collega Wim Hak vraagt naar de rapportage van de -voor onze gemeente hele positieve- Groene Stad Challenge, blijkt de wethouder daar nog geen kennis van te hebben genomen.
Zoveel gemiste kansen zorgen enerzijds voor het teleurstellende gevoel over de avond. Anderzijds is dit een uitnodiging aan ons om het dan maar zelf (samen met andere partijen) te regelen. Dat is niet zoals het hoort te gaan, maar het onderwerp is te belangrijk om het te laten gaan.