Ga in gesprek met de gemeenteraad!

Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur zit D66 kandidaat raadslid Lennart van der Burg in het Cultuurhuis in Doorn om in gesprek te gaan. We stellen alvast de eerste 11 vragen aan Lennart.

1) Waarom doe je dit?

“De gemeenteraad toegankelijker maken voor alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug” noemt Lennart als motivatie voor dit initiatief. “Er speelt een hoop in onze gemeente en er worden continu zaken besloten, al is dit voor veel mensen niet direct zichtbaar. Hier wil ik dus verandering in brengen door toegang gemakkelijk en laagdrempelig te maken. De raad vervult naast een kaderstellende en controlerende rol ook de rol als volksvertegenwoordiger. Dit laatste dus niet alleen tijdens verkiezingsperiode maar continu”

2) Wat levert het op?

“Onze gemeente heeft een kapitaal aan kennis en expertise zitten bij de inwoners, die we nog veel te weinig benutten. Deskundigen bijvoorbeeld op gebied van energie, zorg en financiën die bij andere gemeentes werken of daar adviseren. Hier kunnen we slim gebruik van maken en successen kopiëren. Daarnaast heb je ook de ogen en oren van de vele vrijwilligers die vaak veel goede ideeën hebben. Als we dit alles weten te benutten ontstaat een win-win situatie”.

3) Waarover kunnen mensen met je in gesprek?

“Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:
– Heb je een goed idee voor onze gemeente? Bijvoorbeeld op gebied van verduurzaming en klimaat.
– Wil je weten wat op de politieke agenda staat en binnenkort wordt behandeld?
– Wil je toelichting op een genomen raadsbesluit?
– Loop je ergens tegenaan of heb je een actueel vraagstuk en staat dit nog niet op het vizier van de gemeenteraad?
– Heb je een beter/ alternatief plan? Je hebt een “Right to challenge!”

3) Waarover kunnen mensen met je in gesprek?

“Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:
– Heb je een goed idee voor onze gemeente? Bijvoorbeeld op gebied van verduurzaming en klimaat.
– Wil je weten wat op de politieke agenda staat en binnenkort wordt behandeld?
– Wil je toelichting op een genomen raadsbesluit?
– Loop je ergens tegenaan of heb je een actueel vraagstuk en staat dit nog niet op het vizier van de gemeenteraad?
– Heb je een beter/ alternatief plan? Je hebt een “Right to challenge!”

4) Wat voor antwoord kan ik verwachten en wordt er gelijk ‘wat’ mee gedaan?

“Waar mogelijk geef ik natuurlijk direct een antwoord of geef ik een schets van het beleids- of politieke proces dat doorlopen moet worden. Mogelijkheid is ook dat ik doorverwijs naar de betreffende gemeente ambtenaar als het een echt uitvoeringsvraagstuk betreft. Complexe, actuele of politieke vragen zal ik meenemen om te bespreken met collega D66 raadsleden in de fractie vergadering”

5) Krijg ik dan ook alleen ‘gekleurde’ D66 antwoorden?

“Nee, ik zit er als raadsvertegenwoordiger en geef een weergave wat er in de raad is of kan worden besproken. Ja, ik geef natuurlijk ook de visie mee hoe we als D66 tegen bepaalde zaken aankijken”

6) Kan ik ook met hele fractie in overleg?

“Ja, de periodieke D66 fractieplus vergaderingen zijn openbaar bij te wonen. Stuur mij een email en je komt op de uitnodiging lijst. Wil je een onderwerp uitgebreider aan bod hebben, laat het even weten!”

7) Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

“Op de gemeente website zijn de raadsagenda en de bespreekstukken te vinden, zie hier:
https://www.heuvelrug.nl/raad

8) Heb je voorbeelden van onderwerpen waar inwoners meekomen?

“Ja het gaat over van alles. Een onveilig fietspad, een boom die niet gekapt moet worden tot aan initiatieven die inwoners hebben maar nog niet goed de weg weten binnen de gemeente. Ik probeer altijd zo goed mogelijk te komen met antwoorden, suggesties en indien passend zet ik het op de politieke agenda.”

9) Is een dergelijke inloop spreekuur voor het eerst?

“Nee een dergelijk inloop spreekuur is ook in andere gemeenten. D66 Raadslid Johan Klaassen is hier destijds mee begonnen. Helaas is hij in 2019 overleden. Graag zet ik dit initiatief voor het spreekuur voort. In de periode 2019 tot 2021 heb ik al met succes het wekelijkse spreekuur gehouden, maar toen kwam Corona… Nu kan het eindelijk weer!” Daarnaast ook oproep aan andere raadsleden om dit te doen in Leersum, Driebergen, Maarn, Maarsbergen, Overberg of Amerongen.

10) Waar zit je precies in het Cultuurhuis?

Links achterin bij de leestafel en naast onze dorpsjournalist Michiel Schaaij.
Ben duidelijk herkenbaar met naambordje (zie foto)

Spreekuur Doorn met Lennart

Lennart van der Burg - Beeld: D66 UH

11) Wat nu als ik woensdagochtend niet kan?

Afspreken op ander moment kan ook. Stuur een email naar [email protected]
Dus kom langs en ga in gesprek!