Zo maakt D66 écht werk van de warmtetransitie in Stichtse Vecht

In de afgelopen vier jaar is er in de gemeente Stichtse Vecht weinig vooruitgang geboekt op het gebied van de warmtetransitie. D66 vindt dit een gemiste kans en gaat daarom in de komende raadsperiode voor een harde, maar realistische doelstelling: het energielabel van 6000 woningen met 1 stap verbeteren.

Isolatiemateriaal in spouwmuur

Spouwmuurisolatie - Beeld: D66

3 concrete plannen

D66 Stichtse Vecht wil tot 2030 de focus leggen op de uitvoering van dié maatregelen die zichzelf relatief snel (tussen de 7 en 10 jaar) terugverdienen, met als doel het energielabel bij 6000 woningen in de komende raadsperiode met minimaal 1 stap te verbeteren. Om dit doel te bereiken, hebben we 3 concrete plannen.

PLAN 1: Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

De gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven. De ambitie van D66 is dat de gemeente de komende 4 jaar al haar gebouwen maximaal isoleert, zonnepanelen aanbrengt en waar mogelijk een warmtepomp installeert. Met als uitgangspunt dat alle investeringen zichzelf in 10 tot 15 jaar terugverdienen, zodat financiering een investering is en geen verhoging van de lasten.

PLAN 2: Vrijblijvend duurzaamheidsvoorstel voor alle woningbezitters

D66 Stichtse Vecht wil woningeigenaren maximaal ondersteunen bij het isoleren van hun woning, het aanbrengen van zonnepanelen en het installeren van een warmtepomp. We ondersteunen hiervoor het plan van de Stichting Duurzame Vecht om per woning een vrijblijvend duurzaamheidsvoorstel op te stellen. Dit voorstel bevat een raming van de kosten en opbrengsten, subsidiemogelijkheden en een lijst van aannemers die de maatregelen kunnen uitvoeren. Iedereen kan daarna zelf beslissen of en hoe zij de uitvoering ter hand willen nemen.

PLAN 3: Financiering via gemeentelijke belastingen

Ten derde willen we de mogelijkheden van ‘De Woonpas’ voor de Stichtse Vecht onderzoeken, via een Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR). Hierbij krijgen woningeigenaren de mogelijkheid hun woning te verduurzamen, zonder hiervoor eigen geld te gebruiken. Woningeigenaren kunnen de investering, verspreid over maximaal 30 jaar, via de gemeentelijke belastingen terugbetalen.