Op bezoek bij de Statenfractie van D66

Op maandag 4 maart waren wij te gast bij D66 Statenfractie in het Provinciehuis in Utrecht voor een gezamenlijke fractievergadering. Een mooi moment om van gedachten te wisselen over onderwerpen die in onze gemeente spelen, maar waar de provincie ook een duidelijke rol heeft.

D66 Stichtse Vecht op bezoek bij de Statenfractie. Beeld: D66 Stichtse Vecht

Lokale partij

Zoals we bij de verkiezingen al schreven: “D66 Stichtse Vecht is een lokale partij met een plus er bovenop!” Het voordeel van een landelijk netwerk is dat we tijdens dit gesprek een beroep konden doen op elkaars denk- en daadkracht. Wij bepalen onze eigen standpunten, maar als D66’ers delen we natuurlijk wél een sociale en liberale visie op de samenleving.

Onderwerpen

We staan voor grote opdrachten. Hoe gaan we de RES-afspraken nakomen? Wat betekent de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk en de energie-infrastructuur voor onze leefomgeving? Hoe ziet de Statenfractie onze visie over Breukelerwaard in het kader van het Provinciaal Programma Wonen & Werken. En natuurlijk kwam het onderwerp ‘betaald parkeren station Breukelen’ weer op tafel. Op dit onderwerp trekken wij al langer samen op om het parkeren (deels) gratis te maken.

Vervolg

Lyke Veen en Gudo Borger van de Statenfractie komen binnenkort bij ons op bezoek om verder te praten over de RES, windturbines en zonnevelden. We zien in het delen van onze ideeën en expertise een grote meerwaarde.
 
Het verslag van de Statenfractie vind je hier >>