Raad neemt duurzaamheidsprogramma bijna unaniem aan

Het uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar nieuwe energie’ van D66-wethouder Dick Polman is dinsdag 30 mei met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen door de gemeenteraad van Stichtse Vecht aangenomen. Het plan is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere gemeente en politiek succes voor D66.

Beeld: Gemeente Stichtse Vecht

Dat Stichtse Vecht zijn verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om klimaatverandering en streeft naar een duurzame energievoorziening en een klimaatbestendige leefomgeving stond al in het vorig jaar gesloten coalitieakkoord Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht. De in het coalitieakkoord aangekondigde scherpe keuzes zijn nu uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Op weg naar Nieuwe Energie’ 2023-2026. Het beschrijft de activiteiten waar de gemeente zich de komende vier jaar op richt als het gaat om de energietransitie in Stichts Vecht.

Belangrijke eerste stap

‘Dit is waarvoor wij in de raad gekozen zijn en waarom wij in deze coalitie zitten’, zegt een opgetogen fractievoorzitter Peter van Dam.  ‘Dit uitvoeringsprogramma is een belangrijke eerste stap naar een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving voor al onze inwoners en toekomstige generaties. Het programma betrekt inwoners en verschillende organisaties bij de uitvoering zodat iedereen mee kan doen, ongeacht inkomen of woonsituatie’, aldus Van Dam.

Eerder realistisch dan ambitieus

Het uitvoeringsprogramma is eerder realistisch dan een ambitieus, erkent Van Dam. ‘Door netcongestie, de onzekerheid van de rijksbijdragen en de overspannen arbeidsmarkt is dit uitvoeringsprogramma op sommige plaatsen minder ambitieus dan wij het graag hadden gezien. Aan deze uitdagingen wordt echter hard gewerkt en ze zijn voor ons daarom geen reden om nog langer te wachten. Tijdens de raadsvergadering hebben we wel benadrukt dat, als dit college echt gehoor wil geven aan de urgentie, er voldoende capaciteit moet zijn op dit dossier.’