Bouwambities Stichtse Vecht vragen om creatieve oplossingen

Plannen voor het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Stichtse Vecht zijn er genoeg. In bijna 30 plannen en projecten zijn in Stichtse Vecht zijn tot 2030 meer dan 4.500 woningen hard vastgelegd. Het belangrijkste knelpunt is echter de ambtelijke capaciteit. D66 Stichtse Vecht pleit daarom voor een creatieve aanpak om het bouwen in onze gemeente echt goed op gang te brengen.

Foto van driehoeksgevarenbord vor werk in uitvoering

Beeld: D66 Brand Portal

Voor de gemeente Stichtse Vecht is meer nieuwe woningen de komende jaren waarschijnlijk de grootste uitdaging. De afgelopen 4 jaar zijn er per jaar 220 nieuwe woningen bijgekomen, waarvan slechts 5 sociale huurwoningen bij woningcorporaties. Onze ambitie als D66 is dat we per jaar 500 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen waarvan 150 sociale huurwoningen en 200 woningen voor starters- en senioren.

Pak het tekort aan sociale huurwoningen aan

Om iedereen een kans te geven op de woningmarkt, zijn sociale huurwoningen van groot belang. Want alleen sociale woningbouw van woningbouwcorporaties geeft ons de garantie dat de regels voor sociale huur worden toegepast en dat deze huizen ook op de langere termijn sociale huurwoningen blijven. Op dit moment heeft Stichtse Vecht al 2000 sociale huurwoningen te weinig. D66 Stichtse Vecht wil dit urgente probleem aanpakken. Een toename van het aantal sociale huurwoningen bevordert de doorstroming op de hele woningmarkt.

Helft nieuwbouw voor starters en senioren

Naast sociale huurwoningen is er ook een groot tekort aan starters- en seniorenwoningen. D66 Stichtse Vecht wil daarom dat bij nieuwbouwprojecten ongeveer de helft van de nieuwe woningen geschikt is voor starters en senioren. Voor koopwoning denken we daarbij aan €355.000 als maximale verkoopprijs; dit is de ook de grens van de Nationale Hypotheek Garantie. Voor huurwoningen denken we aan woningen met een huur van €750 tot €1150 per maand. Een grotere beschikbaarheid van starters- en seniorenwoningen bevordert de doorstroming, waardoor er bijvoorbeeld meer gezinswoningen te koop komen als senioren een goed alternatief kunnen vinden in hun eigen buurt.

Beperkte ambtelijke capaciteit vraagt om creatieve oplossingen

Plannen en projecten zijn er genoeg. In bijna 30 plannen en projecten zijn in Stichtse Vecht tot 2030 meer dan 4.500 woning hard vastgelegd. Meer dan voldoende voor onze doelstelling en voor de gevraagde bijdrage aan de landelijke woningambitie. Het belangrijkste knelpunt is de capaciteit op het gemeentehuis. En deze zal ook komende jaren een probleem blijven. Samen met de ambtenaren willen we hiervoor naar creatieve oplossingen zoeken. Extra ondersteuning van de Provincie Utrecht, woningcorporaties die ons kunnen helpen, optimaliseren van de taakverdeling tussen de gemeente en projectontwikkelaar en beroep doen op gepensioneerden zijn een paar van de mogelijkheden. We kunnen de capaciteit van het gemeentehuis alleen op orde krijgen als we samen echt alle registers weten te openen.