Inwoners Boomstede bezorgd over hun park

park Boomstede Beeld: D66SV

De bewoners van Boomstede maken zich zorgen over hovenierswerkzaamheden onder en nabij de hoogspanningslijnen in het park. Alle bomen die binnen 7 meter verticaal en horizontaal vanaf het hoogspanningstracé staan dienen gekapt te worden. Dit zou volledige kaalslag voor een groot deel van het park betekenen.

Kaalslag voor bewoners geen optie

D66 Stichtse Vecht is heel blij dat de wijkcommissie Boomstede samen met Vrienden van het Wijkpark voor de korte termijn de kap heeft kunnen tegenhouden. Voor 1 maart zullen de bomen die binnen deze 7 meter onder het hoogspanningstracé vallen worden afgetopt tot op een hoogte dat er de komende 3 jaar geen onderhoud meer nodig is. Het toppen van bomen heeft niet de voorkeur vanuit de gemeente, aangezien dit de vorm, het aanzicht en de levensduur van de bomen aantast. Maar een kaalslag is voor de bewoners ook geen optie.

Afspraken controleren

Peter van Dam, lijsttrekker van D66 Stichtse Vecht en bijna 30 jaar inwoner van Boomstede, hoort van bewoners dat zij zich machteloos voelen in dit traject. Zoals Ron van Schaik hem vertelde: “Eerst hadden we te maken met een wethouder die ons park wilde opofferen voor een gigantische geluidswal. Dat hebben we gelukkig kunnen tegenhouden. Toen zo’n 10 jaar geleden bleek dat de capaciteit van de elektriciteitskabels verhoogd moest worden is er, ondanks protest van ons, gekozen voor bredere en hogere elektriciteitsmasten in plaats van ondergrondse kabels. We hebben toen gestreden voor behoud van het park.” Voor betrokkenen is het nu noodzakelijk dat lokale partijen de afspraken controleren die destijds zijn gemaakt om het park zo groen mogelijk, mét bomen en struiken, achter te laten. Dit park is de natuurlijke barrière voor de inmiddels 14-baan’s A2. En dat geldt niet alleen voor Boomstede, maar voor alle wijkparken in Maarssenbroek die aan de A2 liggen. 

Bewonersparticipatie

D66 Stichtse Vecht vindt bewonersparticipatie belangrijk en zal bij terugkeer in de gemeenteraad, samen met betrokken partijen, de strijd voor behoud van een mooi park ondersteunen.