Zomercarnaval gaat door

Het Zomercarnaval gaat door, dat was de belangrijkste uitkomst van een debat in de commissie veiligheid van afgelopen week. Het debat ging over de recente geweldsincidenten tijdens het afgelopen Zomercarnaval. Er zal nog een evaluatie plaatsvinden, waarbij de politie zal beoordelen of aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van deelnemers en bezoekers te waarborgen.

Tijdens het debat kwam naar voren dat de geweldsincidenten die tijdens het Zomercarnaval hebben plaatsgevonden, niet direct gerelateerd waren aan het evenement zelf. Deze incidenten zouden zich elders ook hebben kunnen voordoen, wat aangeeft dat ze niet specifiek waren gekoppeld aan het Zomercarnaval.

D66-raadslid Ingrid van Wifferen heeft tijdens het debat  vragen gesteld met betrekking tot de veiligheid van het Zomercarnaval in vergelijking met andere evenementen. De burgemeester heeft bevestigd dat het Zomercarnaval niet aantoonbaar onveiliger is dan andere festivals of grootschalige bijeenkomsten in de stad. Hij wees erop dat bij voetbalwedstrijden van Feyenoord bijvoorbeeld veel meer aanhoudingen plaatsvinden.