Volkstuinen worden inclusiever en intensiever 

De Rotterdamse volkstuinen hebben een nieuwe visie! De nieuwe Visie Volkstuinen van het college is op 21 december door de raad aangenomen. “Wij zijn blij met deze plannen. De volkstuinen worden toegankelijker voor veel meer Rotterdammers en worden efficiënter gebruikt. Zo dragen we bij aan meer groen én meer inclusiviteit”, aldus woordvoerder volkstuinen Fatih Elbay. 

Hoe dragen volkstuinvoorzieningen bij aan de diverse opgaven waar de stad voor staat? 
Dat vraagt wat het college betreft om een eigentijdse volkstuinvoorziening waar méér Rotterdammers intensiever gebruikmaken van het groen. Deze voorzieningen zijn groene ruimtes die voor álle tuinders en bezoekers, moeten goed bereikbaar en bruikbaar zijn en functioneren als groene ruimte voor de buurt. 
 
Ook wil het college de kwaliteit van het groen en de bijdrage aan de gezondheid vergroten. 
Op die manier passen deze voorzieningen bij een groeiende en vergroenende stad. 
De ambitie is om de volkstuinvoorzieningen inclusiever en intensiever te gaan gebruiken. 
Dit betekent voor het merendeel van de tuinen geen grootschalige verandering, maar vooral 
versterking van de bestaande kwaliteiten. De voorzieningen worden inclusiever, wat wil zeggen dat ze voor meer mensen toegankelijk worden. Daarnaast is er ruimte voor educatie en kleinschalige evenementen. In de nieuwe visie ligt de nadruk ook op intensiever gebruik van de ruimte. Fatih Elbay: “Dit houdt in dat er méér gebruikers per vierkante meter per tijdseenheid zullen komen. Zo wordt de schaarste ruimte in de stad optimaal benut.”