Verkenning afgerond: Leefbaar, VVD, D66 en DENK gaan praten

D66 gaat in gesprek met Leefbaar Rotterdam, VVD en Denk over een mogelijke nieuwe coalitie. Dat blijkt uit de verkenning die in de afgelopen dagen is uitgevoerd. De partijen hebben gezamenlijk 25 raadszetels, een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad.
Link rapport verkenner: Klik hier

Verbinding met de stad

Gezien de erg lage verkiezingsopkomst is er de fractie veel aangelegen om de verbinding met de stad te verstevigen. Rotterdam als rauwe havenstad, als wereldstad in wording en als stad met ruim 170 culturen kent een grote diversiteit in achtergronden. Met de een combinatie van deze partijen kan een stem geboden worden aan de grote veelstemmigheid van Rotterdam.

Inhoudelijke speerpunten

Voor D66 zijn het klimaat en de kansengelijkheid grote speerpunten voor de komende periode. Deze onderwerpen zullen, naast wonen, het herstel van onze economie & cultuur en veiligheid, voor D66 dan ook leidend zijn in de informatiefase.

In gesprek met D66-leden

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rotterdam van 19 april aanstaande geeft Chantal Zeegers graag een toelichting over de coalitieonderhandelingen.
 
De AAV vindt plaats op dinsdag 19 april in het Maaspodium, Sint-Jobsweg 3, te Rotterdam. We zien je graag daar!