Tuschinski en het Pompenburg

Op 15 juni werd in de tijdelijke commissie Fysiek de Nota van Uitgangspunten (NVU) Pompenburg besproken. Een NVU is het document wat de ruimtelijke kaders schetst waarmee uiteindelijk een bestemmingsplan kan worden gemaakt. Het uiteindelijke doel is om rond het Pompenburg en aan beide zijden van het spoor bijna 1.000 woningen toe te voegen in vier nieuwe bouwblokken, inclusief commerciële en maatschappelijke functies en de (groene) buitenruimte. Ik praat je erover bij.

Cultuurhistorisch gebied

De omgeving van het Pompenburg is bijzonder. Allereerst omdat dit het laatste brandgat is, een goeddeels lege plek ontstaan door het bombardement op Rotterdam. Maar ook omdat vóór de Tweede Wereldoorlog dit een centrale plek in de stad was, vol vertier met uitgaan (Loos) en bioscopen (Tuschinski). In de behandeling was er dan ook veel aandacht voor de cultuurhistorie van het gebied. Ik suggereerde bijvoorbeeld de connectie tussen de filmzaal-
functie in de NVU en de historie van Tuschinski binnen het Pompenburg. Tot het bombardement stond een van de fraaiste Rotterdamse Tuschinski complexen, het Grand
Theatre aan de Pompenburgsingel (ongeveer het huidige Pompenburg). Wethouder Kurvers, in een van zijn laatste optredens op zijn portefeuille Bouwen & Wonen, omarmde de suggestie en zegde toe deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het
NVU, richting het uiteindelijke bestemmingsplan. Uiteraard blijf ik de ontwikkelingen in dit bijzondere gebied nauw volgen.