Tim de Haan – voorzitter subcommissie bestemmingsplannen

Tijdens de eerste vergadering van de definitieve commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
(BWB) is Tim de Haan benoemd als voorzitter van de Subcommissie Bestemmingsplannen. Samen met raadsleden en burgerleden van zo’n negen verschillende fracties bereid de subcommissie de behandeling en vaststelling van de bestemmingsplannen, een bevoegdheid
van de gemeenteraad, voor. Met name vinden in de subcommissie de hoorzittingen plaats waar bewoners, ondernemers, belanghebbenden kunnen inspreken. En worden de zienswijzen op het bestemmingsplan behandeld, gewogen en beoordeeld. Op basis van de behandeling geeft de subcommissie een advies hoe het bestemmingsplan verder moet worden behandeld richtingvaststelling door de raad. Kan het bestemmingsplan gemakkelijk worden vastgesteld? Of is er nog meer (politiek) inhoudelijk debat nodig in de commissie BWB om het uiteindelijk in de gemeenteraad vast te stellen.

Doorgaans vergadert de subcommissie elke twee tot drie weken op de dinsdagmiddag en avond vanaf 17.00 uur. De komende weken staan onder andere de bestemmingsplannen rond de Rodarisstraat (Lage Land – Oosterflank), het kavel bij de Machinist (Coolhaven), Kern en Plassen (Hillegersberg) en Schiekadeblok (Centrum) op de agenda.