Robin de Roon 2018 – 2022

Bouwen aan een stad voor iedereen, daar heeft Robin zich de afgelopen vier jaar hard voor ingezet. “Voor starters, mensen met een middeninkomen en natuurlijk voor studenten is het van groot belang dat we genoeg blijven bijbouwen” vertelt Robin.

Bouwen met ambitie

In de afgelopen jaren is er flink bijgebouwd in Rotterdam. Daarbij was het voor D66 altijd van belang om een juiste balans te vinden tussen verdichting en de aantrekkelijkheid van het gebied. “En in deze tijden op de woningmarkt is het ook wel de uitdaging om daar waar mogelijk maximaal te verdichten”, vertelt Robin. Met zijn motie “Bouwen met ambitie” is dat bijvoorbeeld goed gelukt. Dankzij deze motie zijn er op Zuid bijna 300 woningen extra bijgebouwd ten opzichte van wat de gemeente oorspronkelijk van plan was.

Meer studentenwoningen

Robin woont in Kralingen en is docent in het hoger onderwijs en weet vanuit die achtergrond dus precies hoe nijpend het tekort aan studentenwoningen in de stad is. “Daarom heb ik mij de afgelopen jaren telkens hard ingezet om het aantal studentenwoningen in de stad te vergroten.” Bijvoorbeeld bij het Brainpark, waar de gemeente van plan is om een nieuwe woonwijk te realiseren. “Op deze unieke plek, pal naast de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam is het dus zaak dat het aantal studentenwoningen wat hier gebouwd gaat worden fors wordt uitgebreid” licht Robin toe, die met een raadsbreed aangenomen motie ervoor zorgde dat dit ook zal gebeuren!

Enquêtecommissie Warmtebedrijf

Verder nam Robin ook plaats in de enquêtecommissie over het Warmtebedrijf. Deze commissie deed onderzoek naar financiële risico’s die de gemeente door de jaren heen heeft genomen door het Warmtebedrijf telkens een doorstart te laten maken op het moment dat het bedrijf er steeds niet goed voor stond. “Het eindrapport bevat denk ik goede aanbevelingen voor iedere overheidsorganisatie, zo is stoppen geen falen bijvoorbeeld” vertelt Robin.