Nadia Arsieni 2018 – 2022

Nadia heeft zich de afgelopen jaren volop op de portefeuilles Werk & Inkomen, Participatie,
Integratie, Emancipatie en Veiligheid gestort. Een diverse stad met eerlijke kansen voor alle
Rotterdammers, dat was het streven. En bij dat doel komen we onder meer dankzij Nadia’s inzet steeds dichterbij.

Werk en inkomen

Voor D66 is werk meer dan alleen je brood verdienen. Werk biedt mensen sociale contacten, geeft zelfvertrouwen en maakt dat je jezelf kunt ontwikkelen. Meedoen aan de maatschappij met werk waar je energie van krijgt is belangrijk voor elke Rotterdammer. “Daarom heb ik me ingezet voor een werkbonus bij werken naast de bijstand”, vertelt Nadia. “Uit onderzoek blijkt dat mensen die parttime werken veel sneller uit de bijstand komen dan gemiddeld. Daarom moeten mensen die betaald werk doen in de bijstand daar meer aan overhouden.” Dankzij een initiatiefvoorstel van Nadia is de werkbonus geïntroduceerd in de stad en D66 hoopt dat we die structureel kunnen invoeren na een positieve evaluatie. In Rotterdam leven er ook veel kinderen in armoede. Dat moet echt anders. Om die reden heeft Nadia dankzij een motie het Jeugdtegoed van €500,- voor 4.000 extra kinderen in een moeilijke positie kunnen realiseren. 

Nadia heeft zich ook hard gemaakt voor de uitbreiding van leerwerktrajecten aan statushouders. “Het is superbelangrijk om scholing, werk en inburgering geïntegreerd aan te bieden. Zo kunnen statushouders meteen aan de slag en meteen meedraaien in het maatschappelijke leven”, aldus Nadia. De komende periode wil D66 deze duale inburgeringstrajecten verder uitbreiden.

Het gemeentelijke beleid rondom coffeeshops is vaak stug en niet effectief. “Symboolmaatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen hebben geen invloed op het blowgedrag van jongeren en zitten coffeeshopondernemers alleen maar in de weg”, zegt Nadia. Daarom komt er nu door een motie van Nadia meer maatwerk in het coffeeshopbeleid en houdt de gemeente niet meer star vast aan het afstandscriterium.

Diversiteit en veiligheid

Jezelf zijn, gelijke kansen krijgen en leven in vrijheid moet mogelijk zijn voor iedere Rotterdammer. Diversiteit is daarbij cruciaal, discriminatie en racisme zijn namelijk hardnekkig aanwezig in de stad. Nadia heeft zich hard gemaakt voor een inclusief Rotterdam. Zo komt er dankzij haar inzet LHBTQIA+-voorlichting op alle scholen, is er meer diversiteit in het straatnamenbeleid en is er een wijkgerichte aanpak van discriminatie en racisme, ook bij de politie. Daarnaast is er een onafhankelijke commissie aangesteld bij de politie die extern toezicht houdt op racisme en discriminatie binnen de organisatie.

In Rotterdam is messengeweld een probleem. “Alleen maar harder straffen is niet de oplossing. Veel jongeren dragen helaas messen om zichzelf te verdedigen”, zegt Nadia. “Het is veel zinvoller dat de gemeente gaat werken met agressietrainingen.” Dankzij een motie van Nadia worden er nu bokslessen en agressietrainingen aangeboden aan risicojongeren. Zo kan de kern van het probleem worden aangepakt, in plaats van alleen de gevolgen ervan. Om je veilig te voelen moet de privacy van burgers ook goed worden gewaarborgd. Daarom heeft Nadia middels een motie ook gezorgd voor een Data Protection Impact Assessment voordat cameratoezicht met een hoog privacyrisico wordt ingezet. Ook is het vuurwerkverbod gerealiseerd.