Ingrid van Wifferen 2018 – 2022

Met en voor Rotterdammers aan de slag in de stad, dat is wat Ingrid de afgelopen 4 jaar gedaan heeft op veel verschillende portefeuilles. “Het betrekken van bewoners bij het gemeentelijk beleid vind ik het allerbelangrijkste aan bij mijn raadswerk” vertelt D66-raadslid Ingrid van Wifferen, die nog eens vier jaar doorgaat in de gemeenteraad.

Zorg & Welzijn

Gezondheid is meer dan alleen goede zorg. D66 investeert daarom in brede zin in gezondheid; van schone lucht tot gelijke kansen voor iedereen. Tal van organisaties voorzien met elkaar de zorg in Rotterdam en daarom is het van belang om goed toe te zien op de wijze waarop ze dat doen. “En ook daarin zoek ik zoveel mogelijk de samenwerking met bewoners op” vertelt Ingrid. Dat die aanpak goed werkt, bleek wel rondom Trevvel in 2019. “Uit alle rapportages van de gemeente bleek dat de dienstverlening van Trevvel op orde was, maar wij ontvingen hele andere signalen” herinnert Ingrid zich. “Dankzij onze inzet kwam er een onderzoek naar hoe het nu echt zit en werden een aantal problemen in de dienstverlening van Trevvel verholpen.” In het welzijnswerk heeft Ingrid gezorgd voor meer zeggenschap van bewoners. Haar initiatiefvoorstel “Bewoners aan de bal” bevat concrete voorstellen om bewoners beter te betrekken bij het welzijnswerk in de wijken.

Mobiliteit

Van autostad naar fietsstad, dat is het uitgangspunt van Ingrid als het aankomt op mobiliteit. “Het gebruik van de fiets in plaats van de auto levert de stad veel op” volgens Ingrid; minder verkeersslachtoffers, een schonere lucht, minder file en meer mensen in beweging. D66 is dan ook voorstander van de verkeersexperimenten zoals die door het college zijn uitgevoerd de afgelopen raadsperiode. Dankzij een motie van Ingrid krijgt het verkeersexperiment aan de Kruiskade een vervolg. “Dat experiment staat voor mij voor een betere verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger, door de ruimte voor de auto een klein beetje te in te perken”. Naast verkeersveiligheid is ook een schone lucht een belangrijke prioriteit voor Ingrid. Om die ambitie verdere invulling te geven diende Ingrid eind 2021 een motie om de WHO-normen betreffende een schone lucht als nieuwe standaard te gebruiken in het gemeentelijk beleid. “En die WHO-normen liggen een stuk hoger dan wat het was in deze autostad”, licht Ingrid toe. 

Bestuur

Het nieuwe bestuursmodel, Wijk aan Zet. Per maart 2022 kent Rotterdam 39 wijkraden. Met Wijk aan Zet is het de bedoeling dat Rotterdammers meer invloed krijgen op wat er gebeurt in hun wijk. Met 39 gekozen wijkraden, waar bewoners samen met de partners in de wijk via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. “Wijkraden sluiten goed aan op de directe leefwereld van bewoners en kunnen zo een mooie brug slaan naar de gemeenteraad”, vertelt Ingrid. “Voor de nieuwe raad is het ook de uitdaging om de samenwerking met de wijkraden goed in te vullen, en die uitdaging ga ik graag aan!”