Elene Walgenbach 2018 – 2022

Een levendige stad. Daar heeft afzwaaiend D66-raadslid Elene Walgenbach de afgelopen vier jaar hard voor geknokt. Toen Elene in 2018 begon aan haar periode als raadslid zag ze dat de levendigheid van Rotterdam onder druk stond. “Eigenlijk is dat al sinds 2009 zo, met het verdwijnen van de Dance Parade. De levendigheid van de stad heeft sindsdien echt flinke tikken te verwerken gehad en toen kwam de uitbraak van Corona daar nog eens bovenop” vertelt Elene.

Corona en herstel

Van een levendige stad was tijdens corona geen sprake. “De kunst- en cultuursector en natuurlijk ook de horeca hebben het toen ontzettend zwaar” aldus Elene. Samen met de VVD en Leefbaar kwam Elene met het herstelplan voor de Rotterdamse horeca. Dankzij dit voorstel kwam er meer ruimte voor vergrote terrassen in de stad. En ook voor de kunst- en cultuursector kwam er meer steun vanuit de gemeente. D66-wethouder Said Kasmi zorgde voor noodsteun voor de cultuursector gedurende de corona pandemie, om ervoor te zorgen dat het culturele aanbod in de stad behouden bleef.

Cultuur

Verder kijkt Elene met een tevreden gevoel terug op de behaalde resultaten voor de kunst- en cultuursector. In de afgelopen periode heeft D66 al een begin gemaakt met vermindering van de administratieve lasten voor kunst- en cultuurinstellingen. “Pitcher Perfect 010 en de Impulsregeling Cultuur zijn daar goede voorbeelden!” vertelt Elene. Bij de nieuwe cultuurplanprocedure heeft D66 gezorgd voor een meer divers cultuuraanbod, met meer ruimte voor nieuwe makers. “En ook nog eens meer budget voor een eerlijk loon!” 

Horeca

Naast het herstelplan voor de Rotterdamse horeca heeft D66 zich ook in bredere zin altijd ingezet voor de horeca in de stad. “Rondom het Schiekadeblok hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in ieder geval één nachthorecavergunning behouden blijft” vertelt Elene. “Maar het aanbod van nachthoreca in onze stad is nog altijd te mager.” Om dat een impuls te geven diende Elene haar initiatiefvoorstel de Kracht van de Nacht in; “Hierin stellen we voor om een tender te openen voor tien extra nachtclubs in de stad!” Het college komt nog met een uitwerking van dit voorstel en verder werkt het college nog aan de Horecavisie die op verzoek van D66 wordt uitgebracht voor de stad. “Dus tot die tijd blijf ik zeker betrokken bij de levendigheid van de stad!” besluit Elene.