Chantal Zeegers 2018 – 2022

In de afgelopen vier jaar heeft Chantal zich als fractievoorzitter van D66 Rotterdam er flink
opuit getrokken in de stad. In haar circa 300 werkbezoeken heeft ze veel mogen leren van
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen over wat er écht toe doet in Rotterdam. En
hoe we samen vooruit kunnen komen. Onderwerpen waar Chantal zich voor heeft ingezet
zijn de vergroening en levendigheid van de stad en voor de menselijke maat.

Klimaat

Voor Chantal geldt: hoe groener, hoe beter. In de afgelopen twaalf jaar dat D66 in het college zit, we hebben massaal steen ingeruild voor groen.
Met de toevoeging van al dat groen wil Chantal een impuls geven aan de biodiversiteit van de stad. Door een amendement van Chantal is dit ook als explicitie doelstelling toegevoegd aan de vergroening van de stad. Daarnaast heeft Chantal bij de stedelijke Groenvisie gepleit voor versterking van de binnen- en buitenstedelijke ecologische groenverbindingen. Verder heeft Chantal zich ook hard gemaakt voor het klimaat en kwam er een revolverend fonds voor de energietransitie.

Menselijke maat

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rondom de menselijke maat. “Zeker bij zo’n groot ambtenarenapparaat als dat we in Rotterdam hebben, is het goed om oog te houden voor de menselijke maat“, vertelt Chantal, die een motie indiende om ambtenaren op het juiste niveau in de organisatie ook het mandaat te geven om volgens de menselijke maat te kunnen handelen.
Ook heeft Chantal zich met een initiatiefvoorstel hard ingezet voor diversiteit; er komt een streefcijfer van 50% diversiteit in onder andere man/vrouw verhouding en culturele achtergrond in de bestuurskamer. Stages bieden leertrajecten aan mensen met minder bestuurservaring. Daarnaast kwam er door een motie van Chantal meer democratische controle op de inzet van algoritmen door de gemeente.

Levendige stad

Winkelstraten vormen de levensaders van de stad in ogen van Chantal, die daarom de nodige levendigheid in de winkelstraten pompte.
“Dankzij het leegstandsfonds kunnen we einde maken aan leegstaande winkelpanden in de winkelstraten en de straten weer laten
bruisen!”, zegt Chantal die daarnaast ook zorgde voor verruiming van de winkeltijden op zondagochtend, zodat winkels ook buiten het centrum ook op zondagochtend open kunnen.