‘Stevig debat’ met de burgemeester

D66 betreurt het feit dat het Zomercarnaval de komende editie in drastisch ingekrompen vorm zal plaatsvinden. Het Rotterdamse Zomercarnaval is een uiteenspatting van feest van verschillende culturen en tradities die allemaal bijeenkomen in één weekend.

De afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten geweest gelieerd aan het Zomercarnaval, dat betreuren wij ook ten zeerste. Logischerwijs hebben deze incidenten geleid tot een aanscherping van de veiligheidseisen voor de organisatoren van het Zomercarnaval. Helaas zijn deze dusdanig laat gemeld dat de organisatie niet meer in staat bleek al deze adviezen ordentelijk op te volgen. Dit heeft geleid tot de terminering van het eindfeest en een aantal andere onderdelen van het evenement.

Daarom heeft D66 een debat aangevraagd om deze gang van zaken aan de kaak te stellen. Het late veiligheidsadvies zorgt nu voor vele Rotterdammers voor bedroefde gezichten. Dit is volgens onze fractie onnodig en daarom hebben wij het college en vooral de burgemeester verzocht om eerder en vroegtijdig met veiligheidsadviezen te komen als er mogelijke risico’s op voorhand kunnen worden ingeschat (zoals bij het Zomercarnaval).
 
De laatste jaren lijkt er een trend te ontstaan waarbij veiligheid op een voetstuk wordt geplaatst. Dit gaat ten koste van levendigheid en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de stad. Hierdoor slibt Rotterdam dicht en twijfelen ondernemers om nieuwe initiatieven te bedenken en organiseren. Daarom heeft D66 een motie ingediend om deze organisatoren eerder en transparanter te ondersteunen, zodat de veiligheid van een evenementenaanvraag op voorhand al geborgd kan worden. Zo kan de organisator werken in zekerheid en eerder een juist en geïnformeerd veiligheidsplan indienen, dat niet maanden later bij het oud papier kan worden gezet, met alle onvoorziene omstandigheden van dien. 
 
Afsluitend heeft raadslid Joan Nunnely stilgestaan bij de waarde en het belang van het Zomercarnaval dat haar veertigste verjaardag viert deze editie. Het evenement staat op de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed en ondanks de afgelastingen wenst D66 dat graag zo te houden. Daarom dienden we de motie ‘Behoud Unesco erfgoed in zicht‘ in, die met een ruime meerderheid is aangenomen. Hiermee hoopt onze fractie dat het evenement volgend jaar op een veilige en vooral complete manier kan plaatsvinden.