Schriftelijke vragen personeelsbeleid Leger des Heils

Eind september stelde D66-raadslid Fatih Elbay vragen aan het college over het personeelsbeleid van een van de gemeentelijke partners, het Leger des Heils.
Zij nemen namelijk bij betaalde banen alleen christenen aan die uit kunnen leggen wat het christendom voor hen betekent. Oneerlijk, in de ogen van D66. Of je gelovig bent zou niet mogen uitmaken voor jouw kans op een baan.

Boegbeeld van de stad

Het Leger des Heils is een boegbeeld in de Rotterdamse samenleving. Voor veel mensen is deze maatschappelijke organisatie dé helpende hand die zij nodig hebben. Onze fractie onderkent dan ook dat het Leger des Heils voor veel mensen een vitale functie heeft. Daar zijn we blij mee. Maar, het is ook de taak van politici om kritisch te kijken naar de organisaties waarmee de gemeente samenwerkt en waar gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven. Dat doet niet af aan het werk wat het Leger verricht, we zijn het alleen niet eens met het gevoerde personeelsbeleid. Daarom stelde D66 schriftelijke vragen aan het college.

Christelijke identiteit noodzakelijk

Op de vacaturewebsite van het Leger des Heils is namelijk iets zeer opmerkelijks te vinden. In alle vacatureteksten voor betaalde banen bij deze organisatie wordt van (toekomstige) medewerkers expliciet vereist dat zij zich als christen identificeren en kunnen toelichten wat dit voor hen betekent. D66 Rotterdam is van mening dat dit een vorm van onwenselijke discriminatie is. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staat dat op grond van godsdienst en levensovertuiging louter onderscheid mag worden gemaakt indien dit onderscheid wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd is voor het werk van de organisatie. Het Leger des Heils beroept zich op deze mogelijkheid tot uitzondering; onze fractie vindt echter dat de rechtvaardiging hiervan discutabel is en dat het onwenselijk is dat de gemeente Rotterdam zorg inkoopt bij een organisatie waar alleen christenen worden aangenomen.

Vragen

Om helderheid te krijgen over de stand van zaken stelden we de volgende vragen aan de
wethouder:
● Is de wethouder op de hoogte van deze godsdienstelijke eis die het Leger des Heils stelt aan haar (toekomstige) werknemers?
● In hoeverre deelt de wethouder de opvatting dat het onwenselijk is om als gemeente Rotterdam samen te werken met een organisatie die onderscheid maakt in de mensen die zij aanneemt op basis van religie?
● Is de wethouder bereid in gesprek te treden met het Leger des Heils over hun personeelsbeleid?
● Zijn er ook andere organisaties met een ogenschijnlijk discriminatoir vacaturebeleid waar de gemeente zorg bij inkoopt?
● In hoeverre zijn er inkoopregels van kracht rondom het tegengaan van discriminatie bij gemeentelijke partners?