Rotterdamse vrouwenacademie en
vrouwenrechtswinkels


Dankzij een motie van D66 en Volt komt er in Rotterdam meer inzet voor de ontwikkeling van een vrouwenacademie en vrouwenrechtswinkels. “Wij willen een vrouwenacademie in Rotterdam starten voor de begeleiding en ondersteuning van vrouwen bij opleiding en werk, in samenwerking met opleidingsinstituten en andere partijen in de stad”,
aldus woordvoerder samenleven Agnes Maassen. “Zelfstandigheid is namelijk niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid.”

Vrouwenacademie


Economische zelfstandigheid is een van de belangrijkste aanjagers van emancipatie. Als je
bijvoorbeeld financieel (deels) afhankelijk bent van een partner, kan dat een drempel zijn om
uit elkaar te gaan, terwijl je dit wel wilt. Bovendien is jezelf ontwikkelen niet alleen in
economische zin waardevol, ook voor je welzijn en zelfverzekerdheid is doen wat je leuk
vindt en waar je talenten liggen belangrijk. Een vrouwenacademie, met als doel de
economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten en de drempel om aan het werk te
gaan te verlagen, draagt daaraan bij.

In Den Haag is reeds met succes een vrouwenacademie opgericht, aan de hand van
ERGO-subsidie, ZonMW-subsidie en subsidies van DUSi. Wat D66 betreft moeten we daar
in Rotterdam ook gebruik van maken. Wij willen daarom een vrouwenacademie in
Rotterdam starten voor de begeleiding en ondersteuning van vrouwen bij opleiding en werk,
in samenwerking met opleidingsinstituten en andere partijen in de stad.

Vrouwenrechtswinkels


Het is geen geheim dat vrouwen disproportioneel vaak te maken krijgen met huiselijk
geweld, femicide, huwelijksdwang en genitale verminking. Laagdrempelige toegang tot
rechtshulp en andere vormen van bijstand of professionele ondersteuning is daarom enorm
belangrijk om uit een dergelijke situatie te kunnen komen. Zeker om femicide te voorkomen,
is het vroegtijdig oppakken en handelen naar signalen van levensbelang. De gemeente
moet klaarstaan voor deze vrouwen. Daarom wil vrouwenrechtswinkels mogelijk maken op
bestaande ontmoetingsplekken in de wijk, waar vrouwen op laagdrempelige wijze
informatie kunnen inwinnen over mogelijke (rechts)hulp met name bij huiselijk geweld,
huwelijksdwang, genitale verminking en andere bedreigende situaties. Zo maken we
gebruik van bestaande netwerken en zichtbaarheid om vrouwen beter te kunnen helpen.

De motie is door alle partijen ondersteund, en dus met algemene stemmen aangenomen.