Rotterdam gaat in beroep tegen olieboringen

Sinds 1984 voert de NAM olieboringen uit onder een groot deel van Charlois, Carnisse en Pendrecht. De NAM wil deze boringen graag voortzetten en diende daarvoor een verzoek in bij de minister van EZK. Afgelopen december heeft minister van EZK aangegeven in te willen stemmen met het verzoek van de NAM om tot 2050 door te blijven met gaan met de winning uit het Rotterdamse olieveld. In reactie daarop heeft Rotterdam het Ministerie van EZK laten weten tegen deze verlenging te zijn. Mede naar aanleiding van de reactie vanuit onze stad heeft het ministerie besloten om het tijdsbestek van de oliewinning in Rotterdam in
te perken. In plaats van 2050, mag de NAM nog maar tot 2035 olie winnen in Rotterdam.

In beroep bij de Raad van State

Hoewel verkorting van de winningsperiode al een behoorlijk resultaat is, gaat D66- klimaatwethouder Chantal Zeegers nog wel in beroep tegen het besluit om tot 2035 olie te blijven boren in Rotterdam. Bij bewoners leven zorgen ten aanzien van mogelijke bodemdaling als gevolg van deze boringen. “En die zorgen zijn niet uit de lucht gegrepen en daarom gaan we in beroep tegen dit besluit van het ministerie” vertelt Chantal. Behandeling van deze beroepsprocedure ligt bij de Raad van State en kan nog enkele jaren duren.