Rotterdam gaat fietsknelpunten aanpakken

Het Rotterdamse college van B&W gaat jaarlijks tien fietsknelpunten in de stad aanpakken, dankzij een motie van D66. Bijvoorbeeld door de aanleg van tweebaansfietspaden, snelfietspaden en duidelijke bewegwijzering. Drukke autowegen, weinig overzicht en onvoldoende ruimte voor de fietser en voetganger behoren dus snel tot het verleden. “De fietser moet echt first komen. Dankzij deze motie zetten we een flinke stap in die richting”, aldus woordvoerder mobiliteit Ingrid van Wifferen.

signalen van bewoners

Het college wil het gebruik van de fiets stimuleren, daarom wordt de stad autoluwer en komt er meer ruimte voor de fietser. Hardstikke goed, want fietsmobiliteit is een efficiënte en milieuvriendelijke vorm van vervoer die zorgt voor het verminderen van files,
luchtvervuiling en CO₂-uitstoot. Maar, om meer Rotterdammers op de fiets te krijgen, moet je het hen wel makkelijk maken. Chaotische en onveilige situaties die zich voordoen in fietsknelpunten, passen daar niet bij. Bewoners maken zich zorgen om de knelpunten zoals
rondom de Willemsbrug, Kleinpolderplein, Piekstraat en de Erasmusbrug. Daarom heeft D66 tijdens het begrotingsdebat een motie ingediend om de knelpunten te ‘ontknellen’.

Investering van € 0,5 mln in 2024

Met de motie ‘Fietsers First II’ verzoeken we het college jaarlijks tien fietsknelpunten te selecteren en hier de doorstroom en verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van tweebaansfietspaden, snelfietspaden en duidelijke bewegwijzering. Ook willen we dat bij de selectie van de fietsknelpunten de wijkraden om advies worden gevraagd en de door hen aangedragen oplossingsrichtingen
mee worden genomen in de aanpak. Volgend jaar wordt hier € 500.000 voor vrijgemaakt. Daarnaast wordt er in de toekomstige begrotingen jaarlijks geld vrijgemaakt om de aanpak
voort te zetten. Zo maken we Rotterdam een stuk fietsvriendelijker en veiliger. Op 9 november jl. is de motie aangenomen. De PvdA en FvD stemden helaas tegen.