Red het Rotterdamse OV

Het Rijk heeft tijdens de coronacrisis steunmaatregelen geboden aan openbaar vervoerbedrijven in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding. Deze stopt na 2022, wat betekent dat er een belangrijk financieel vangnet wegvalt voor het openbaar vervoer (OV) in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. D66-raadslid Ingrid van Wifferen diende daarom samen met een aantal andere partijen de motie ‘Red het OV’ in, waarin het college wordt verzocht namens de raad zo spoedig mogelijk een lobbybrief te versturen naar de staatssecretaris, met het verzoek een financieel vangnet van 500 miljoen euro te reserveren voor 2023.

Belang van het OV

Wanneer de garantstelling van het Rijk uitblijft, is het schrappen van lijnen en (verder) inkrimpen van de dienstregeling, met cruciale gevolgen voor de samenleving, onvermijdelijk. Het OV heeft een vitale functie. De bijdrage van het OV aan de bereikbaarheid, het klimaat,
de woningbouwopgaven en de economie staan op het spel. Tegelijkertijd treft een ingrijpen in de dienstregeling en daarmee het aanbod de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Bovenop de energiearmoede, dreigt nu ook vervoersarmoede voor veel inwoners in de stad en regio, die afhankelijk zijn van OV voor de toegang tot school, werk en voorzieningen.

Motie ‘Red het OV’

Wanneer de garantstelling van het Rijk uitblijft, is de inkrimping van de OV-dienstregeling onvermijdelijk. Bij een dergelijke inkrimping zullen de meest kwetsbare Rotterdammers naar alle waarschijnlijkheid vervoersarmoede ervaren. Dat kan en mag niet gebeuren. De gemeente dient zich daarom proactief op te stellen richting het Rijk, om de belangen van de Rotterdammer te waarborgen. D66, GroenLinks, 50Plus, DENK, VVD, Leefbaar Rotterdam en FvD diende daarom de motie ‘Red het OV’ in. De motie is met een ruime meerderheid in de raad aangenomen. De lobbybrief naar staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, waarin wordt verzocht een financieel vangnet te creëren voor het OV door 500 miljoen euro te reserveren voor 2023, is inmiddels verstuurd.