Queer acceptatie vergt representatie

Meer doen voor de LHBTQIA+-gemeenschap, dat was één van de pijlers waar D66 Rotterdam zich tijdens de Begrotingsraad op heeft ingezet. En die inzet heeft geloond. Fractievoorzitter Agnes Maassen diende samen met de VVD, PvdA en 50PLUS de motie ‘Queer acceptatie vergt representatie’ in, welke met een ruime meerderheid in de raad is aangenomen.

Bestaande afspraken

Rotterdam kent een diverse en brede LHBTQIA+-gemeenschap, waarvan de acceptatie en veiligheid hoog in het vaandel staan bij D66. Wij zijn dan ook blij dat we bijvoorbeeld in het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ hebben afgesproken om te werken aan meer veiligheid,
voorlichting, zichtbaarheid en afstemming van/met LHBTQIA+-ers in Rotterdam. Daarnaast is er in het Regenboogstembusakkoord het voorstel te lezen om eens per jaar het beleid rondom LHBTQIA+’ers tussentijds te evalueren.

Het standpunt van D66

Onze fractie is van mening dat het belangrijk is om verschillende organisaties die de regenbooggemeenschap vertegenwoordigen te betrekken bij het beleid ten aanzien van LHBTQIA+-acceptatie. Zowel om het feit dat het een diverse groep mensen betreft en het beleid ten aanzien van hen breed gedragen dient te worden, alsmede omdat queer acceptatie een breed thema is wat aandacht vraagt van verschillende beleidsvelden. “De mensen om wie het gaat weten immers het beste waar zij tegenaan lopen en wat er verbetert kan worden”, aldus Agnes Maassen.

In gesprek mét queer Rotterdammers

Met de motie ‘Queer acceptatie vergt representatie’ verzoeken we het college om periodiek gesprekken te voeren met de initiatiefnemende organisaties van het Rotterdamse
Regenboogstembusakkoord over de ontwikkeling van het beleid rondom LHBTIQA+-acceptatie en de veiligheid van deze groep in de stad en de voortgang hiervan. Daarnaast vragen we het college om gesprekken met queer Rotterdammers en organisaties
organiseren waarmee hun inbreng kan worden meegenomen in de beleidsontwikkeling, en hierbij ook te betrekken hoe Rotterdam Pride meer zichtbaarheid kan krijgen in de stad. Tot slot verzoeken we de wethouder om in gesprek te gaan met alle scholen in Rotterdam over
de noodzaak en expliciete wens van het college om scholen een veilige werk- en leeromgeving te maken. Van alle partijen stemden alleen Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie tegen onze
motie.