Portefeuilles wethouders Chantal Zeegers en Said Kasmi

Op vrijdag 10 juni presenteert D66 samen met Leefbaar Rotterdam, de VVD en Denk het nieuwe coalitieakkoord in de CultuurWerkplaats Tarwewijk. De fractie van D66 Rotterdam draagt Chantal Zeegers en Said Kasmi voor als kandidaten voor het wethouderschap in het nieuwe college. Zeegers wordt wethouder van de portefeuilles Klimaat, Bouwen en Wonen. Kasmi gaat door met zijn portefeuilles uit het zittende college: Onderwijs, Cultuur en Evenementen. We zijn blij dat D66 in het college uitvoering mag geven aan deze portefeuilles. We hebben veel vertrouwen dat Zeegers en Kasmi hard aan de slag gaan om onze ambities te verwezenlijken op het gebied van bouwen, klimaat, onderwijs en cultuur.

Chantal Zeegers

Chantal Zeegers (1967) is sinds 2018 fractievoorzitter van D66 Rotterdam. Eerder vervulde zij verschillende managementfuncties binnen de gemeente Rotterdam. De afgelopen vier jaar heeft Zeegers zich gefocust op de verschillende portefeuilles in de raad, waaronder Wonen, Buitenruimte & Klimaat, Grote Projecten, Financiën, Organisatie en Bouwen. Als raadslid maakte Zeegers onder andere werk van het bewerkstelligen van meer diversiteit in de gemeentelijke organisatie en maakte zij zich hard voor de komst van meer studentenwoningen in de stad. Ook klimaat is een bekend terrein voor Zeegers. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wandelde de D66-lijsttrekker vanuit Hoek van Holland naar Nesselande, langs verschillende initiatieven in de stad die werk maken van een beter klimaat in Rotterdam. “Ik ben vereerd om het vertrouwen van de fractie te krijgen en heb ontzettend veel zin om samen met de stad aan de slag te gaan met de grote uitdagingen waar we in Rotterdam voor staan”, vertelt Zeegers.

Said Kasmi

Said Kasmi (1975) was de afgelopen vier jaar al wethouder Onderwijs, Cultuur, Toerisme en Horeca en zal opnieuw zitting nemen in het nieuwe college. In de afgelopen periode heeft Kasmi zich ingezet voor meer kansengelijkheid in het onderwijs, onder andere door het aanbieden van extra uren taal- en rekenles. Daarnaast heeft Kasmi gezorgd voor meer structurele gelden naar de cultuursector en is de stad enkele iconen rijker, zoals het Depot Boijmans en het Kunstenpand op Zuid. Kasmi: “Ik heb onwijs veel zin om verder te bouwen aan de onderwerpen waar ik mij de afgelopen jaren ook hard voor heb ingezet, want bijvoorbeeld op het gebied van gelijke kansen in het onderwijs is er nog veel werk te verzetten.”

Nadat eind deze week het akkoord wordt gepresenteerd, volgen volgende week de hoorzittingen met de wethouders in de gemeenteraad. De installatie van het nieuwe college zal plaatsvinden op donderdag 16 juni.