Perspectief, opvang en hulp wordt het tweede doel in het nieuwe daklozenbeleid

Mede dankzij inzet van D66 ligt er een nieuw daklozenbeleid, waarin er 60 extra opvangplekken komen voor EU-arbeidsmigranten. Voorheen was het voor hen niet altijd mogelijk toegang te krijgen tot de nachtopvang. In dit plan krijgt de stuurgroep die gaat over de uitvoering meer zorg- en maatschappelijke organisaties aan het roer, en wordt de doelstelling verruimd naar het bieden van perspectief, opvang en hulp aan dak-en thuislozen, dankzij moties van D66. Woordvoerder dakloosheid Fatih Elbay: “Dit plan belooft meer dan alleen een tijdelijk onderdak; het biedt een kans op een nieuw begin, op hulp en op herstel van waardigheid en perspectief.”

Motie ‘Actieplan Buitenslapers met perspectief voor dak- en thuislozen’

De doelstelling zoals deze in de eerste versie van het actieplan stond, was gericht op het terugdringen van (ervaren) overlast en niet op het verbeteren van het perspectief van dakloze mensen. Wat D66 en GroenLinks betreft bood dat een te eenzijdig beeld. Dakloze mensen hebben zorg nodig. En ja, omwonenden kunnen overlast ervaren en daar moet wat aan worden gedaan. Maar het gaat wat onze fractie betreft vooral om het helpen van daklozen en het bieden van passende zorg. Om die reden hebben we een motie ingediend, waarin we het college verzoeken om het bieden van perspectief, opvang en hulp aan dak- en thuisloze EU- arbeidsmigranten als tweede doelstelling op te nemen in het actieplan buitenslapers, waarop wordt getoetst in de evaluatie. De motie is tijdens de raad van 25 april jl. met 33 stemmen voor aangenomen.

Motie ‘Stuurgroep onder de loep’

De deelnemende partijen aan de stuurgroep die aan het roer zitten van de uitvoering van het nieuwe plan, kennen veel organisaties in het veiligheidsdomein. De wethouder heeft in een brief aan de commissie aangegeven ook Stichting Barka en Stichting Antes uit te willen nodigen tot deelname. “Daar zijn we blij mee, maar de balans kan nog wat beter worden ingevuld. Het Rode Kruis en de Ombudsman zijn bijvoorbeeld ook partijen die hier een plek verdienen”, aldus Fatih. Het is belangrijk om een adequate vertegenwoordiging van zorgpartners en maatschappelijke organisaties met expertise in dakloosheid te concretiseren, voor effectief beleid waarin daklozen humaan worden geholpen. Om die reden heeft D66 een motie ingediend met het verzoek de deelnemers aan de stuurgroep van het Actieplan Buitenslapers uit te breiden dan wel te diversifiëren, door meer zorgpartners en maatschappelijke organisaties te laten deelnemen, om zo tot een bredere vertegenwoordiging van perspectieven te komen. De motie is tijdens de raad van 25 april jl. met 23 stemmen voor aangenomen.

Visie D66

Fatih: “Als D66 maken we ons al een geruime tijd hard voor een ruimhartiger daklozenbeleid. We hebben gezocht naar wegen om ons beleid te verbeteren, zowel openlijk als achter de schermen. In de afgelopen twee jaar heeft de raad, met bijdragen van alle partijen, het vraagstuk van dakloosheid dan ook intensief behandeld. En laat het duidelijk zijn: wat we tot nu toe hebben gedaan, was niet genoeg. Laten we daarom een duidelijk signaal afgeven dat Rotterdam een stad is die om haar burgers geeft, die niemand achterlaat. Dit is onze kans om met dit plan te laten zien dat we niet alleen leven met de tragedie van het verleden, maar dat we vastberaden zijn om een hoopvolle toekomst te bouwen voor een ieder.”