Participeren zonder tunnelvisie, als het aan ons ligt

De participatie rondom de nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord liet voor betrokkenen flink te wensen over. Dat moet bete in de toekomst, daarom diende D66-raadslid Ingrid van Wifferen de motie ‘Participeren zonder tunnelvisie’ in tijdens de raad van 20 oktober jl. De motie is niet aangenomen, maar aandacht voor verbetering is er.

Een brug in plaats van tunnel

Het college op 27 september jl. de voorkeur heeft uitgesproken om van de te realiseren nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord over de Nieuwe Maas een brug te maken – en dus geen tunnelverbinding. In de aanloop naar de realisatie van de nieuwe verbinding hebben veel partijen hun input kunnen geven. Diverse bewoners en andere betrokkenen hebben in sommige gevallen al zeven jaar lang inbreng verzorgt en hebben deelgenomen aan een inspraak- en participatietraject. De voorkeur voor een brug in plaats van een tunnel kwam voor diverse bewoners als een verrassing.

Onduidelijk

Het was voor betrokken bewoners namelijk onvoldoende duidelijk dat de Rijksoverheid ook een financiële bijdrage zou moeten leveren. Dit maakt de participatie erg moeilijk, aangezien niet alleen de gemeente beslisbevoegdheid heeft, maar dit samen met de Rijksoverheid moet vormgeven. Deze organisaties ervaren dat hun jarenlange vrijwillige inzet niet genoeg is meegenomen onder het mom van financiële haalbaarheid, waar zij dus onvoldoende op de hoogte van waren gesteld bij aanvang van de participatie. Bij sommige mensen is hierdoor een barst in hun politieke vertrouwen ontstaan. Dat vindt onze fractie zorgelijk, daarom is het van belang om toekomstige gelijksoortige processen niet op basis van ondoorzichtige communicatie te laten verlopen.

Onderzoek naar participatie

Om te waarborgen dat in de toekomst de participatie beter verloopt, diende D66 een motie in met het verzoek aan de Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de participatie rondom de nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, waarin ook aanbevelingen worden geformuleerd in het kader van participatie voor toekomstige gelijksoortige infrastructurele projecten. De motie heeft het helaas net niet gehaald, maar tijdens de raad is er gesproken over dat de communicatie beter had moeten verlopen. En wij houden onze ogen open voor participatie bij toekomstige projecten van deze aard.