Ook dieren verdienen een fijne plek in Rotterdam

Dieren doen ertoe in Rotterdam. In het coalitieakkoord komt er 40 hectare bijenlandschap bij en ook een nieuw dierenasiel. Ingrid mag zich deze raadsperiode woordvoerder Dierenwelzijn noemen. “Daar ben ik heel erg blij mee. Want ook naar dieren moeten we goed omkijken, zowel huisdieren als dieren die in het wild leven. Biodiversiteit en stadsnatuur is hiervoor heel belangrijk om dieren ook een plek in onze stad te kunnen geven”, aldus Ingrid.

De insteek van D66

Zowel landelijk als hier in Rotterdam hechten we als D66 veel waarde aan dieren en biodiversiteit. Zo zijn we tegen nertsenbedrijven, voor een betere controle op dierenwelzijn en tegen de bio-industrie. In Rotterdam willen we meer ruimte bieden aan planten en dieren in de stad, door rigoureus te vergroenen. Overmatig maaien en kappen horen daar niet in thuis. Daarom gaan we ons de komende periode inzetten voor een ecologisch maaibeleid, transparante kapvergunning en het voorkomen van monocultuur. Kortom, groen, groener, groenst.

Het coalitieakkoord: focus op dieren en biodiversiteit

Ik ben blij dat er in het coalitieakkoord Eén Stad gedegen aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn. Zo komt er een nieuw dierenasiel bij, worden meer katten gechipt en helpt het college dierenorganisaties zoals Stichting Zwerfkatten Rijnmond, de Dierenvoedselbank en de Dierenambulance. De plannen om de stad te vergroenen zijn ook niet alleen goed als reactie op extreme weersomstandigheden, ze bevorderen ook de biodiversiteit. Iets wat we hard nodig hebben: Rotterdam staat onderaan de lijst van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten als het gaat om het ecologische kapitaal in de stad. Biodiversiteit zorgt onder meer voor schonere lucht, fris water, een goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Bovendien tonen meerdere onderzoeken aan dat mensen productiever zijn en zich beter voelen in een groene omgeving. Ik kijk uit om me de komende raadsperiode in te zetten voor het dierenwelzijn! Zodat mens en dier in een prettige groene omgeving samen kunnen leven.