Nog steeds donkere wolken boven het OV

Er hangen nog steeds donkere wolken boven het Rotterdamse openbaar vervoer (OV), volgens D66-raadslid Ingrid van Wifferen. “Als het Rijk niet bijspringt, kan het zomaar gebeuren dat de vervoersbedrijven flink gaan snijden in het aanbod.” Het wordt dus knap lastig voor de RET. Als Rotterdamse vertegenwoordiger in de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zet ze zich in voor het OV.

Adviescommissie Vervoersautoriteit

In de adviescommissie Vervoersautoriteit (Va) spreken 23 gemeenten, waaronder Rotterdam, over zaken als het OV, mobiliteit en verkeer. De commissie is ingesteld door het algemeen bestuur van de MRDH en adviseert (on)gevraagd het algemeen bestuur en de
bestuurscommissie over aangelegenheden van de Va. Afhankelijk van het onderwerp kan in de commissie een inhoudelijk gesprek met de desbetreffende MRDH-bestuurder plaatsvinden. De leden van de adviescommissies nemen niet namens de gemeenteraden
waar zij actief zijn deel, maar als gemeenteraadsleden van een regionaal adviesorgaan. Voor de gemeente Rotterdam nemen ons raadslid Ingrid van Wifferen en het GroenLinks raadslid Marvin Biljoen deel.

Nog steeds donkere wolken boven het OV

Er hangen donkere wolken boven het Rotterdamse OV volgens Ingrid. “Als het Rijk nietbijspringt, kan het zomaar gebeuren dat de vervoersbedrijven flink gaan snijden in het aanbod. Minder trams, bussen en metro’s, dus. Kortom, genoeg te doen. En omdat ik het
afgelopen jaar enorm tegen de agenda heb geprotesteerd van de adviescommissie, heb ik mijn hand opgestoken voor de agendacommissie. De samenwerking zoeken met onze regio
is belangrijk, ook voor Rotterdam. We hebben elkaar gewoon hard nodig om vooruit te komen”, aldus Ingrid.

Licht aan de horizon

D66 is van mening dat het OV toegankelijk, structureel en betaalbaar moet zijn voor elke Rotterdammer. De financiële tekorten die het RET boven het hoofd hangen vindt onze fractie, net als meerdere andere partijen, dan ook zeer zorgelijk. Afgelopen zomer hebben
wij daarom een motie ingediend waarin de wethouder werd verzocht een lobbybrief te sturen naar staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat om een financieel vangnet te creëren voor het OV door 500 miljoen euro te reserveren voor 2023. De brief is inmiddels verstuurd. En we blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en mogelijkheden tot oplossingen onderzoeken.