Nieuwe Rotterdamse woonvisie vastgesteld

Donderdag 14 maart is de nieuwe woonvisie ‘Een koers tot 2040’ vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad. D66 raadslid Tim de Haan blikt terug op de resultaten en staat kort stil bij de door D66 ingediende motie ‘Luister ook naar de zwijgende meerderheid’. 

“Het ging de afgelopen weken en maanden vooral over de sociale woningvoorraad. Die moet volgens ons minimaal op peil blijven, maar de focus moet vooral liggen op het middensegment, want de prijzen van die huizen (zowel koop als huur) nemen alsmaar toe en dat verslechtert ieders kansen om een betaalbaar huis te vinden.” 

“Daarom is er ook stilgestaan bij de wet betaalbare huur bij de behandeling van de woonvisie. Veel partijen spreken hun steun uit om middenhuur te reguleren en woekerprijzen tegen te gaan. D66 wethouder Chantal Zeegers lobbyt daarom ook actief voor dit nieuwe wetsvoorstel.”  

“Kort samengevat gaan we 65% nieuw bouwen in het betaalbare segment, wordt de aanpak ‘goed huren en verhuren’ geïntensiveerd en komen er meerdere subsidies voor Rotterdammers om huur- en koophuizen te verduurzamen en vitaler te maken. Een mooi en broodnodig resultaat”, aldus Tim. 

“Daarnaast hebben we een motie ingediend om woningzoekenden in de toekomst een stem te geven bij nieuwbouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen. In de huidige praktijk hebben vooral mensen met een woning inspraak bij nieuwe plannen. Dat kan schuren en een onjuiste afspiegeling van de werkelijkheid geven. Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel.”