Meer ruimte voor studentenwoningen en betere rechtsbescherming voor huurders

Afgelopen week is zowel de landelijke wet betaalbare huur in de Tweede Kamer en het Rotterdamse kamerbeleid in de gemeenteraad behandeld. Volgens D66 moet naast voldoende nieuwbouw de bestaande voorraad beter worden benut om het woningtekort tegen te gaan. Daarom heeft D66 een verruiming van het kamerbeleid bepleit en laten opnemen in het coalitieakkoord. Lees hieronder de resultaten van het debat

Terug naar het oude; vergunningsplicht vanaf vier personen

In de vorige collegeperiode is besloten dat woningen vanaf drie personen (zelfstandige personen, dus geen duurzame huishoudens) een vergunning diende te hebben. Dit was voornamelijk bedoeld om de woonoverlast in sommige wijken tegen te gaan. Met het nijpende woningtekort is dit volgens D66 en andere partijen niet de juiste manier om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Daarom wordt de vergunningplicht per 1 juli aangepast en moeten verhuurders pas een vergunning voor verkamering aanvragen vanaf vier personen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om woningen te delen en ontstaan er meer mogelijkheden voor studentenwoningen.

Aantal wijken uitgezonderd

Tijdens de behandeling zijn meerdere bewoners komen inspreken over de mogelijke gevolgen van deze nieuwe verkamering. De gehele gemeenteraad begrijpt deze zorgen en daarom is er besloten een aantal wijken waar al veel verkamerde huizen zijn, uit te zonderen van deze verruiming. Na onderzoek zijn er zes gebieden aangewezen waar momenteel al veel verkamering is. Deze wijken zijn Bergpolder, Carnisse, Kralingen Oost en West, Oud-Mathenesse en de Tarwewijk. In deze wijken zullen dus geen nieuwe vergunningen voor vier personen of meer worden afgegeven. “Ik denk dat we hiermee recht doen aan de geluiden uit de stad en tegelijkertijd het woningtekort slim aanpakken”, aldus D66-raadslid Tim de Haan

Eerlijke rechtspositie voor studenten en woningdelers

Daarnaast heeft D66 meegetekend op een motie van Partij voor de Dieren om de rechtspositie van studenten en woningdelers te versterken. Bij het afgeven van een nieuwe vergunning dient iedere huurder in het huis ook een eigen huurcontract te ontvangen. Hiermee komt er langzamerhand een einde aan afhankelijke groepscontracten en wordt het lastiger om de huurprijs te verhogen, wanneer de hoofdhuurder bepaalt het huis te verlaten. Het wordt hierdoor ook makkelijker voor individuele huurders om de huurcommissie of het huurteam in te schakelen bij eventuele misstanden of bij het bepalen van de juiste huurprijs. “Een ongelofelijk mooi resultaat, echt een belangrijke verandering voor veel nieuwe huurders in Rotterdam”, aldus Tim.

Vooruitblik wet betaalbare huur

Afsluitend kijkt D66 Rotterdam vooruit naar de wet betaalbare huur. Deze wet, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd, moet zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen voor middenwoningen. Vooral in alle grote steden loopt het in dit segment de spuigaten uit. Samenvattend staat er dus veel te gebeuren op de huurdersmarkt. De huurprijzen kunnen straks door de huurcommissie worden gereguleerd (wat honderden euro’s kan schelen), er komt extra ruimte voor studentenwoningen, en er komt een einde aan woekerprijzen en onzekerheid door groepscontracten met hoofdhuurders die voor drie maanden het netto bedrag garant moeten staan. Een noodzakelijke stap volgens de gehele D66-fractie.