Meer ambitie voor de Rotterdamse gezondheidsaanpak

De gemeente Rotterdam gaat zich harder inzetten om de ervaren gezondheid, gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen en levensjaren in goede gezondheid te verbeteren. Dankzij een motie van D66 streeft het college niet meer naar het ‘naderen’ van de landelijke gemiddelden op deze gebieden, maar naar het minimaal voldoen. Woordvoerder zorg Fatih Elbay: “Rotterdam scoort relatief slecht ten aanzien van landelijke gezondheidsgemiddelden. Daar moeten we als gemeente verantwoordelijkheid voor nemen. Een verscherpte ambitie is daar een belangrijke eerste stap in.”

Nieuwe gezondheidsaanpak: Gezonder010

In het vernieuwde plan van het college, Gezonder010, wordt ingezet op een gezonder leven voor Rotterdammers in 2040. Vooral groepen die nu relatief op achterstand staan, krijgen extra aandacht. De volgende vijf sporen vormen de basis van de aanpak:

1. Een gezondere fysieke woon- en leefomgeving voor Rotterdammers;
2. Meer Rotterdammers hebben een stabiele bestaanszekerheid;
3. Meer Rotterdammers hebben een duurzame en stevige sociale basis;
4. Meer Rotterdammers hebben goede gezondheidsvaardigheden en een gezondere levensstijl;
5. Meer basis voor preventie

Fatih Elbay: “In het plan staan mooie initiatieven en ambities die ertoe bijdragen meer Rotterdammers te helpen een gezondere levensstijl te omarmen. We wijken nu vaak in negatieve zin af van de landelijke gemiddelden als het aankomt op gezondheid. Het college stelde daarom het doel om deze cijfers te naderen. Maar, naderen is niet genoeg. We moeten meer ambitie laten zien, anders bereiken we in 2040 niet wat we willen. Rotterdammers verdienen een meetbaar resultaat.”

Met de motie ‘Niet meer naderen’ verzoeken we het college de ambitie voor gezonde inwoners in een gezonde stad te versterken, door te streven naar het minimaal voldoen aan de landelijke gezondheidsgemiddelden die bevorderlijk zijn ten aanzien van ervaren gezondheid, gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen en levensjaren in goede gezondheid in 2040. Ook verzoeken we dit te concretiseren door het woord ‘nadert’ te schrappen uit de Gezondheidsaanpak Rotterdam 2024+.
 
De motie werd tijdens de raadsvergadering van 30 mei aangenomen met 31 stemmen voor.