Laat jouw stem horen in de Europese Parlementsverkiezingen

Aanstaande donderdag 6 juni is het zover: we mogen weer naar de stembus voor het Europees Parlement. Belangrijk, want een sterk Europa maken we samen, ook in Rotterdam. Brussel is voor veel mensen echter een ver-van-mijn-bed-show. Daarom praten we je hier in een notendop bij over hoe de Europese Unie ook alweer werkt.

Samen staan we sterker

De Europese Unie (EU) is een groep van 27 landen in Europa. In de unie werken landen samen aan van alles: van democratisering en verduurzaming, tot veiligheid en de economie. Vervuilende en ongezonde plastic rietjes in je to-go drankje? Dankzij de EU verleden tijd. Ook de AVG, bedoeld om jouw privacy te beschermen, hebben we dankzij de EU.

“Je denkt misschien: oké, maar waar stem ik dan voor?”, vertelt fractievoorzitter Agnes Maassen. “Elke 5 jaar mogen EU-burgers stemmen voor het EP, daar komen dan 720 leden uit voort die zich in allerlei fracties hard maken voor hun idealen. Bijvoorbeeld in Renew Europe, waar D66 bij is aangesloten.”

Rolverdeling

Het Europees Parlement neemt samen met de Raad van de Europese Unie beslissingen over Europese wetten, die worden voorgesteld door de Europese Commissie. Het Parlement kiest ook de voorzitter van de Europese Commissie en heeft het recht om alle leden van de Commissie te benoemen en te ontslaan. Ook keurt het de begroting van de Europese Unie goed. De leden van de Europese Commissie worden voorgedragen door de regering van hun land en goedgekeurd door het Europees Parlement. Commissarissen vertegenwoordigen niet het standpunt van hun land van herkomst, maar het gemeenschappelijke belang van de EU.

Agnes Maassen: “Het klinkt misschien ver weg en ingewikkeld, maar het overzicht hieronder vat het goed samen. Tijdens onze Tweede Kamerverkiezingen help je met het kiezen van de regeringsleider die namens Nederland lid is van de Europese Raad. De ministers die bij ons deel uitmaken van het kabinet, nemen beslissingen tijdens bijeenkomsten van de raad in Brussel.” In de Europese Raad zitten de staatshoofden of regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten, samen met de voorzitter van de raad én de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De raad komt minstens vier keer per jaar bij elkaar om samen de algemene politieke richting en de prioriteiten van de EU te bepalen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Waar gaat de EU niet over?

De Unie heeft invloed op veel beleidsterreinen, maar niet op alles. Zo bepaalt de EU niet de hoogte van de inkomstenbelasting in Nederland; dit is een nationale aangelegenheid. Ons kabinet beslist zelfstandig over de belastingtarieven en -schijven. Ook het onderwijsbeleid (curriculum, de onderwijsmethodes en de financiering) valt buiten de EU’s verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gezondheidszorg iets wat EU-landen zelf kunnen invullen. Zaken zoals ziektekostenverzekeringen, ziekenhuisbeleid en gezondheidszorgprogramma’s kennen dus per lidstaat een andere inrichting. Alleen als internationale samenwerking bijdraagt aan het beter regelen van bepaalde zaken wordt dit op Europees niveau aangevlogen. Denk bijvoorbeeld aan iets grensoverschrijdends als een CO2-heffing. Dat kan je als land niet alleen bewerkstelligen.

Donderdag 6 juni: naar de stembus!

Aanstaande donderdag stemmen we dus voor het Europees Parlement. Met jouw stem kies je jouw vertegenwoordiger in het parlement, die in een fractie samenwerkt met leden van andere EU-landen.

Want een sterk Europa, dat doen we samen. Laat daarom van je horen! En ga naar de stembus. Bekijk hier de stembureaus in Rotterdam.