Je verzint het niet: een door Rotterdamse agenten vals opgesteld proces verbaal

Afgelopen maand is er veel te doen geweest over de politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond, onder meer vanwege een vals opgesteld proces-verbaal. D66-raadslid Ingrid van Wifferen voelde burgemeester Aboutaleb daarom flink aan de tand tijdens de actualiteitenraad van 24 november jl. “Het blijft ontbreken aan moed om in te grijpen in de eigen organisatie”, aldus Van Wifferen.

Naar aanleiding van een artikel dat twee dagen eerder in Rijnmond verscheen, debatteerde de raad in de actualiteitenraad over een door twee Rotterdamse agenten vals opgemaakt
proces-verbaal. D66 Rotterdam is geschrokken door het doelbewust liegen van deze politiemensen. De inhoud van een proces-verbaal dient immers als waarheidsgetrouwe documentatie te dienen voor rechters. Ware het niet voor de beveiligingscamera’s in deze
zaak, dan was het vrijwel onmogelijk geweest voor de verdachte om diens onschuld te bewijzen. Dit tast dan ook het recht op een eerlijk proces aan – en erodeert daarmee het functioneren van onze rechtsstaat.

Gezien het feit dat er al vaker sprake is geweest van incidenten bij het politiekorps Rotterdam-Rijnmond, roept deze nieuwe constatering bij onze fractie de vraag op hoe deze valse opmaak van het proces-verbaal heeft kunnen gebeuren en hoe dit soort praktijken worden aangepakt en worden uitgebannen.

Woordvoerder Ingrid van Wifferen wees de burgemeester er tijdens de actualiteitenraad op dat “het blijft ontbreken aan moed om in te grijpen in de eigen organisatie.” Daarnaast heeft het rechtssysteem in deze casus gelukkig gewerkt, “maar door puur toeval: doordat er
beelden waren en er een kopie was.”

D66 Rotterdam hoopt op een structurele systematische verbetering van de politie van binnenuit. Zodat dit soort incidenten worden uitgebannen.