Internationale vrouwendag

Het is Internationale Vrouwendag. Hierbij wordt wereldwijd de economische, politieke en sociale vooruitgang van vrouwen gevierd. Door vrouwen én mannen moeten er nog veel stappen genomen worden om gendergelijkheid te bereiken. D66 Rotterdam houdt zich hier intensief mee bezig en heeft hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld en moties ingediend.

Meer aandacht voor strafbaar voyeurisme

Burgers, voornamelijk vrouwen, worden door anderen stiekem gefilmd, en die beelden worden soms zelfs online gedeeld. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. Iedereen moet zich in het openbaar kunnen kleden en gedragen hoe zij dat zelf willen, zonder zich geïntimideerd en bespied te voelen. Daarom stelden wij schriftelijke vragen over strafbaar voyeurisme. Want dat aanpakken, kan een stuk beter.

Ouderfiguren voor meer emancipatie

In Amsterdam bestaat het initiatief Mannen aan Zet, gericht op ondersteuning in het oppakken van een eigentijdse vaderrol. Hiermee emancipeer je zowel vrouwen als mannen. Wij stelden schriftelijke vragen over welke mogelijkheden voor iets soortgelijks er zijn in Rotterdam.

Door een motie van D66 gaat het college aan de hand van verschillende subsidies de mogelijkheden bekijken om een vrouwenacademie op te zetten. Hier worden vrouwen ondersteund in het vinden van een opleiding, werk, samen met relevante stakeholders. Daarnaast wordt er gekeken naar het opzetten van vrouwenrechtswinkels, waar vrouwen laagdrempelig informatie krijgen over(rechts)hulp, met name bij huiselijk geweld, huwelijksdwang, genitale verminking en andere bedreigende situaties.

Samen met onder andere Volt hebben we een motie ingediend over een pilot voor alleenstaande vrouwen in de bijstand, die worden geholpen met werk, opleiding en/of competentie-ontwikkeling. Ook worden de alleenstaande moeders geholpen met kinderopvang, de inzet op (parttime)werk en eventueel andere knelpunten voor meer ademruimte.