Integriteit en veilige werksfeer in het welzijnswerk

Bij welzijnsorganisatie Humanitas zijn er problemen rond een veilige werksfeer, belangenverstrengeling en financiële transparantie. Dit bleek uit een artikel van de NRC van 10 februari, maar is ook al in de Rotterdamse raad naar voren gekomen. Ingrid van Wifferen dient een aantal moties om deze drie problemen het hoofd te bieden.

Ingrid heeft zich de afgelopen jaren veel beziggehouden met dit onderwerp. Per april 2022 neemt een andere welzijnsorganisatie de opdracht van Humanitas over. Alleen een andere uitvoerder aan nemen is echter niet genoeg. Er moet écht iets veranderen. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Daarom diende Ingrid tijdens de gemeenteraad van gisteren 24 februari drie moties in: ‘Een humaan & integer werkklimaat’, ‘Tijd voor integriteit’ en ‘Jaarplannen goed verantwoord’. In deze moties dringt Ingrid onder meer aan om met alle welzijnsorganisaties in de stad in gesprek te gaan, waarin de betrokken partijen aangeven hoe zij een veilig werkklimaat gaan waarborgen en de bespreekbaarheid hiervan binnen de organisatie creëren. 

Ook verzoekt ze het college om in gesprek te gaan met het management van welzijnsorganisaties, om de bewustwording over integriteit in zakelijke afwegingen te vergroten, om mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Tot slot vraagt Ingrid het college om welzijnsaanbieders jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de jaarplannen te laten opstellen en deze te sturen naar bewoners, sociaal ondernemers en de gemeenteraad. 

Alle drie de moties zijn door de raad aangenomen. Zo zorgen we dat welzijnswerk echt voor meer en niet minder welzijn zorgt. Vooral in wijken waar mensen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.