In Oostflank worden fietsers de baas


Het principe ‘fietsers first’ – waarbij niet de auto, maar de fiets als uitgangspunt wordt genomen bij de infrastructurele inrichting – wordt de norm in de Oostflank, dankzij een motie van D66. “Te lang is de auto heilig verklaard in onze stad. Meer ruimte voor de fiets, voetganger en deelmobiliteit is een must als we Rotterdam leefbaar willen houden”, aldus woordvoerder mobiliteit Ingrid van Wifferen.


15-minutenstad


Wat D66 betreft richten we de stad zo in dat alle belangrijke voorzieningen binnen vijftien
minuten lopen of fietsen te bereiken zijn. De fiets heeft daarbij de hoofdrol. Het is een
efficiënte en milieuvriendelijke vorm van vervoer, die bijdraagt aan het verminderen van files,
luchtvervuiling en CO₂-uitstoot. Het bevorderen van fietsgebruik draagt niet alleen bij aan
een gezondere levensstijl en groenere stad, maar ook aan een stillere en schonere
leefomgeving voor Rotterdammers. Woordvoerder bouwen & wonen Tim de Haan: “De
ontwikkeling van de Oostflank zorgt voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van
stedelijke mobiliteit. Er komen 30.000 nieuwe woningen bij, en al die mensen moeten op
een duurzame manier van A naar B komen. Bovendien is een autoluwe wijk ook een stuk
fijner om in te vertoeven. Onze bouwopgave is groot, maar juist daarom moeten we zorgen
dat we het nu goed inrichten, zodat er later optimaal profijt van kan worden gemaakt van
deze keuzes die we nu vastleggen.”

Motie ‘Fietsers First I’


Het college wordt met de motie verzocht om bij de definitieve partiële herziening van de
omgevingsvisie Oostflank het ‘Fietsers First’ principe zoveel mogelijk als leidend
uitgangspunt te nemen. Daarbij vragen we ook om te investeren in de verbetering en
uitbreiding van de fietsinfrastructuur in de Oostflank, met inbegrip van veilige fietspaden,
fietsenstallingen en fietsvriendelijke verkeersmaatregelen. Om zo de aantrekkelijkheid en
toegankelijkheid van de fiets te vergroten.

De motie ‘Fietsers First I’ is met algemene stemmen aangenomen tijdens de
raadsvergadering van 28 september. Uiteraard houden wij de vorderingen rondom de
Oostflank en de uitvoering van de motie nauwlettend in de gaten.