Het vizier van Agnes

Agnes Maassen is vorige week verkozen tot de nieuwe fractievoorzitter van D66 Rotterdam! Vol enthousiasme volgt ze Chantal Zeegers op, die inmiddels wethouder is van Klimaat, Bouwen & Wonen in het nieuwe
college. Agnes: “Ik ben vereerd door het vertrouwen wat de fractie in mij heeft uitgesproken. De komende jaren zal ik me inzetten voor de progressieve D66-idealen, samen met de de vier andere raadsleden in
onze fractie.”

Dualistisch en collectief

“Ik vind het bijzonder dat we meebesturen in dit unieke college van Leefbaar Rotterdam, de VVD, Denk en natuurlijk D66. Als fractie zie ik twee belangrijke taken: als controlerende macht van het bestuur en natuurlijk gebruikmaken van het recht van initiatief. Dat is voor mij
en Ingrid, Joan, Tim en Fatih, onverminderd van belang. Samen zetten we ons in voor de progressieve idealen waarvan wij geloven dat Rotterdam die verdient. Kortom: het college scherp houden over gemaakte afspraken in het coalitieakkoord, dat gaan we doen.
Daarnaast zie ik veel kansen om als fractie initiatief te nemen over alles wat daarin niet verankerd is”, aldus Agnes.

Buiten de bubbel

Agnes: “Wat ik ook belangrijk vind is om een open houding te hebben naar de D66- vereniging. Leden moeten zich vrij en veilig kunnen uitspreken, zodat we ook op die manier geluiden uit de stad beter kunnen vertalen naar actie. Maar ik wil ook buiten ‘onze’ bubbel
mijn oor te luister leggen. Ik wil de stad in en praten met mensen, organisaties en bedrijven om alle verschillende meningen en perspectieven te horen. Ik geloof dat luisteren de eerste
stap is naar wederzijds respect. En de plekken waar mensen wonen wiens stem niet altijd wordt gehoord en in wijken waar de opkomst voor de verkiezingen laag was krijgen wat mij betreft extra aandacht. Juist hen wil ik horen. Goede (online) bereikbaarheid hoort daar
absoluut ook bij. Ik ben immers fractievoorzitter van D66, maar raadslid van elke Rotterdammer.”