Het Rotterdampakket roept vragen op

In onze stad hebben we het ‘Rotterdampakket’: een zorgverzekeringspakket van VGZ dat specifiek is afgestemd op de behoeften van Rotterdammers, met name bedoeld voor de mensen met een smalle beurs. Toch zijn er ook zorgen over deze exclusieve samenwerking, met name rondom de keuzevrijheid en onverwachte afrekeningen. “Met twee sets schriftelijke vragen hopen we hier meer helderheid over te krijgen. De zorg moet toegankelijk en transparant zijn, juist voor minima”, aldus woordvoerder Fatih Elbay.

Keuzemogelijkheden

De gemeente werkt samen met VGZ om het Rotterdampakket aan te kunnen bieden. Die samenwerking heeft een exclusief karakter, wat bij D66 de vraag oproept of er dan nog wel iets te kiezen valt. Als je het niet breed hebt en een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering zoekt, kom je al snel bij het Rotterdampakket uit. Maar, heb je dan wel alle zorg die voor jou belangrijk is? Hoe het precies zit, willen we graag achterhalen. Daarom stelden wij hier schriftelijke vragen over.

Scherpe afspraken

Ook zijn er de afgelopen tijd signalen bij de gemeente naar voren gekomen over de contractuele afspraken die VGZ maakt met zorgaanbieders in Rotterdam. VGZ heeft namelijk scherpe afspraken over zaken als omzetplafonds, doelmatigheid en het aantal cliënten dat een zorgaanbieder mag verzorgen. Deze afspraken hebben in bepaalde gevallen als onbedoeld gevolg dat zorgaanbieders voor onverwachte eindafrekeningen staan wanneer zij meer cliënten helpen dan vooraf (noodgedwongen) is afgesproken. In een tijd waarin er een acuut tekort is aan zorgpersoneel lijkt deze praktijk niet alleen contra-intuïtief, maar ook in strijd met wat Rotterdammers van de zorg mogen verwachten.
 
Wat D66 betreft zijn berichten over ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond, die moeilijkheden ondervinden bij het ontslaan van VGZ-cliënten die uitbehandeld zijn en thuis nazorg nodig hebben, verontrustend te noemen. Er zijn ons zelfs casussen bekend waarbij terminale patiënten, die hun laatste dagen het liefst thuis hadden doorgebracht, in het ziekenhuis zijn overleden omdat zorgaanbieders huiverig zijn VGZ-cliënten aan te nemen vanwege de eerder genoemde doelmatigheidsafspraken. Fatih Elbay: “Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Daarom horen we graag van de wethouder wat hier de precieze stand van zaken van is. We zien de beantwoording van onze vragen dan ook graag snel tegemoet.” De vragen zijn ingediend en zullen snel te vinden zijn op de gemeenteraadswebsite.