Gemeenteraad in gesprek met de wijkraden

Sinds de verkiezingen in maart heeft Rotterdam niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar zijn er ook 39 nieuwe wijkraden, met daarin bijna 300 verkozen wijkraadsleden. In de laatste periode van de vorige gemeenteraad is het opzetten van dit nieuwe wijkraadsmodel #Wijkaanzet gevolgd en begeleid door een werkgroep van gemeenteraadsleden. D66-raadslid Ingrid van Wifferen maakte hier ook onderdeel vanuit. Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de start van het wijkraadsmodel goed te beginnen.

Voortzetting werkgroep

De nieuwe gemeenteraad heeft vanuit de (tijdelijke) commissie Bestuur deze werkgroep voortgezet, waar ons raadslid Tim de Haan nu in zit. Er is een start gemaakt met het vormgeven en uitvoeren van de eerder gedane aanbevelingen en het monitoren van de wijkraden. Komend jaar wordt onder meer een start gemaakt met het rapporteurschap waarin raadsleden, met name ook vanuit de portefeuille Bestuur, periodiek de verschillende wijkraden bezoeken. Om zo ook het oor te luister te leggen over het functioneren van het bestuursmodel.

Ook wordt er gelijk na het reces een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor de wijkraden en de gemeenteraad. Dit om elkaar beter te leren kennen en ervoor te zorgen dat de wijkraad- en gemeenteraadsleden elkaar in de toekomst ook gemakkelijker weten te vinden.