Elke ronde beter”

Conform het instellingsbesluit is de Verkiezingsevaluatiecommissie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 aan de slag gegaan met hun evaluatie. Zij hebben hun evaluatieverslag inmiddels aangeboden aan het bestuur van D66 Rotterdam.

De commissie

De verkiezingsevaluatiecommissie evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De focus van de evaluatie ligt op het proces van de kandidaatstelling en de interne verkiezingen. De commissie bestaat uit Jos Elbers en Martijn Samson.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Tijdens een volgende AAV zal de commissie het verslag en de aanbevelingen toelichten. Het verslag is in te zien door de leden van D66 Rotterdam. Wil je het verslag inzien, dan kun je contact opnemen met het bestuur.